30 IUNIE
30 iunie 2020
Anunț examen promovare grad profesional II
30 iunie 2020

– din Albumul – LA GALERIES DE PEINTURES DE SA MAJESTE LE ROI CAROL II DE ROUMANIE, Tom I, Ecoles italiennes du XIV au XVI siecle, Paris 1939

CAROL I
cel care a promulgat în anul 1866 o nouă Constituție a României, redactată după modelul belgian
după Unirea Principatelor Române. A fost prima constituție elaborată fără concurs străin și fără aprobare externă, devenind un act de manifestare a independenței, făcând abstracție de suzeranitatea otomană și garanția colectivă a celor 7 mari puteri, oferind totodată cadrul pentru evoluția statului român pe baze moderne și democratice.

Skip to content