DOR DE EMINESCU
15 iunie 2020
la 130 de ani de la nașterea filosofului NAE IONESCU
16 iunie 2020

M. EMINESCU, Poezii filosofice, sociale și satirice
Cultura Națională
cu o introducere Lucian Blaga
colecția – Cartea cea bună

 

 

 

 

 

 

 

Mihail Eminescu, POEZII,

Editura Librăriei SOCEC & COMP, Societate anonimă

cu o prefață la ediția I-a semnată de T. Maiorescu, București, septemvrie, 1883

și un studiu „Poetul Eminescu” semnat de Titu Maiorescu, București, octomvrie, 1897

 

 

 

 

 

EMINESCU, OPERE,
Ediție critică îngrijită de Perpessicius, Fundația pentru literatură și Artă ”Regele Carol al II-lea”, București, 1939

 

 

 

 

 

 

 

 

Eminescu, Povești

cu studiu introductiv și cpmentar de Const. GEROTA,

Editura Tipografiile Române Unite, S. A., București, 1933

Skip to content