ATELIER NONFORMAL DE PLANIFICARE SPAȚIALĂ: Ritm și Rost(uri) în spațiul public

„LUMI POSIBILE” LA TÂRGU JIU – în «𝗖𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻𝗮 𝗘𝗹𝗲𝘃𝗶𝗹𝗼𝗿»
22 august 2023
GRANTURI DE MOBILITATE CODE Kids 2023
24 august 2023

„Lumea rurală se prezintă astăzi ca un amalgam dezordonat și lipsit de relevanță – în ciuda faptului că întrunește toate premisele pentru acomodarea unor comunități sustenabile (așa cum sunt ele înțelese prin perspectiva parametrilor contemporani de calitate a vieții). În același timp, este esențială ancorarea indivizilor, dar si a societății în ansamblul său, într-un trecut cunoscut, înțeles, asumat și respectat. Este însă la fel de important ca moștenirea trecutului să nu rămână încremenită, ci să fie interpretată, adaptată si transformată, pentru a deveni relevantă în actualitate. Pentru a asigura supraviețuirea în timp a valorilor patrimoniale încă prezente în așezările rurale, nu este așadar suficient ca acestea să fie conservate ca atare și – deci – muzeificate. Apare astfel necesitatea tratării subiectului așezărilor rurale și relevanța lor în context contemporan, din perspectiva elementelor specifice de patrimoniu construit și a potențialului acestora de a forma comunități ancorate în realitățile economice actuale.

În acest sens, sunt necesare analize și interpretări ale mediului rural, de la scara teritoriului până la scara obiectului de arhitectură, punând accentul pe abilitatea spațiului public și a structurilor majore ale așezărilor de a încuraja și acomoda activități comunitare. Aplicarea în practică a acestei metodologii este ulterior demonstrată prin rezultatele obținute în cadrul mai multor studii de caz aplicate în teren. Analiza acestora este contextualizată prin raportare la cele mai recente teorii și curente de gândire promovate la nivel european (precum Noul Bauhaus European) – concentrându-se pe o multitudine de problematici specifice mediului rural.” (extras din Albumul RuRal, lucrare realizată în urma taberei din anul 2022)

Acesta este și obiectul demersului inițiat de EUROPE DIRECT Gorj și Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj în parteneriat cu Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, prin Atelierele de vară – Ritm și Rost(uri) în spațiul public – NOUL BAUHSUS EUROPEAN. Evenimentul se va desfășura în Comuna Peștișani, în perioada 28 august – 1 septembrie 2023.

____________________________________

„Spațiul este supus şi el acestui regim cu dublu sens, pozitiv şi emoțional, după cum experiența imediată a mediului sau nevoia de explicație poate influența. Spațiul în satul românesc poate fi o intuiție, o reprezentare şi uneori chiar o concepție. Trăit interior, el poate deveni calitativ; reprezentat sau conceput, el devine un fenomen concret pozitiv, deşi nu complet eliberat de elemente emoționale. Spațiul, aşa cum ni-l prezintă satul românesc tradițional, este, desigur, în primul rând o problemă practică, impusă de mediul înconjurător, şi a cărei ignorare i-ar pune omului în pericol însăşi existența fizică. Până la această limită însă, spațiul, pe plan sufletesc şi mintal, are o seamă de reacțiuni necesare comportării şi orientării omului.” (Reprezentarea spațiului –  ERNEST BERNEA, Spațiu, timp şi cauzalitate la poporul român)

____________________________________

 

Sari la conținut