Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

IOSIF KEBER

 

Pictor, născut în 30 iulie 1897 la Târgu- Jiu, provenit dintr-o familie originară din Trier (Flandra), care a emigrat în Transilvania în prima jumătate a sec. al XVIII-lea. A fost sensibilizat din copilărie de frumudețea locurilor Gorjului, în care s-a născut și a trăit. A învățat la Școala Primară Particulară Româno-Germană ”Unirea” din Târgu-Jiu (1904 – 1908) și la Gimnaziul Real  ”Tudor Vladimirescu” (1908 – 1912).

A început să picteze din anii de școală primară, iar în anul 1912, când era elev în anul IV la Gimnaziul ”Tudor Vladimirescu”, a fost premiat cu medalia de aur la expoziția generală de la Iași pentru tabloul în cărbune ”Cap de bătrân”. Timp de șapte ani, Iosif Keber a fost student la Școala de Arte Frumoase din București unde s-a specializat în pictură, artă decorativă (cu maestrul Camil Ressu) și gravură (cu maestrul Iuca), iar pe diploma de absolvire din 1923 a obținut numai calificativul ”foarte bine”.

Inițial, Iosif Keber a fost atras de tehnica peisajului, dar lecțiile de anatomie și profesorul Fritz Stork l-au apropiat și de realizarea de portrete. Urmărind originalitatea în artă, el a realizat picturi în care lumina desenului obișnuia „să muște din umbra”. Iosif Keber a fost interesat și de gravură.

Talentul și strădania l-au făcut unul dintre fruntașii ”Școlii…) și bursier în ultimii trei ani de studii. În anii stundeției, Iosif Keber a obținut 22 de premii, între care și ”Distincția Academică Lecomte Du Nouy” pentru pictură (1922), cu un studiu de nud. Keber  realizat în stil personal, în perioada de început, peisaje, desene în cărbune și creion, pregătindu-se astfel pentru portretele în ulei din perioada de maturitate. Artistul a realizat în timpul vieții peste 500 de lucrări, multe prezentate în cele 56 de expoziții, din care patru personale (1921, 1934, 1938 și 1979).

Conform aprecierilor Profesorului Doctor în estetică Ion Mocioi, ”Iosif Keber a fost un pictor al instantaneului selectiv, urmărit de o puternică trăire sufletească. Această calitate a artistului dă picturii realizate o notă dinamică. În opinia specialiștilor, lucrările expuse în personala din 1938 ne prezintă un Keber impresionist cu precise tendințe realiste. Sentimental în fața naturii, el introduce elemnte ale impresionismului german prin sugerarea artistică a suferinței. Pictura lui Iosif Keber este modernă. La el, culorile preferate sunt albul, roșul și verdele, cu nuanțele lor. Pentru a transmite stări de suflet”.

Constantin Brîncuși l-a cunoscut pe Keber în perioada 1937 – 1938, atunci când sculptorul își definitiva lucrările la Ansamblul ”Calea Eroilor” și l-a caracterizat a fi un ”înoitor al picturii monumentale românești, un Puvis de Chavannes  al nostru”.

Pictorul Iosif Keber a făcut din arta frescei, al cărui secret de pregătire îl deținea, o preocupare materializată în mii de metri pătrați de pictură bisericească realizată începând cu anul 1923, la 25 catedrale și biserici din țară și din străinătate (catapeteasma Bisericii Ortodoxe Române din Ierusalim și panourile Bisericii Ortodoxe din Munchen).

Pentru promovarea picturii ”al fresco” și pentru calitatea de membru al Comisiei de pictură a Patrirhiei Române, la 20 iulie 1988, lui Iosif Keber i-a fost conferită distincția de merit ”Crucea Patriarhală pentru mireni”.

Majoritatea peisajelor realizate pictural de Iosif Keber au fost inspirate de locurile în care pictorul a trăit îndelungata sa viață. De aceea unele tablouri au devenit documente artistice cu imagini din Târgu-Jiul primei jumătăți a secolului al XX-lea. Cele mai reușite dintre ele sunt: ”Târgu-Jiu văzut din dealul târgului” (1914), ”În parcul Târgu-Jiu” (1918), ”Margine din Târgu-Jiu” (1930), ”Cartier din Târgu-Jiu (1933), ”Strada 11 Iunie, iarna” (1940), ”Case de pe strada mea” (1940), ”Cărând gheață dela Jiu” (1940, ”Cu sacaua pentru apă la Târgu-Jiu” (1942), ”Chioșcul din grădina publică” (1946), ”Stradă din Târgu-Jiu” (1947) ș.a.

Iosif Keber a realizat și picturi inspirate de locuri din Județ: ”Casa memorială din Vladimir” (1921), ”Casa din Săcel” (1928), ”Uliță din Novaci” (1934), ”Vedere din Cernădia” (1945), ”Vedere din Brănești” (1955). În județul Gorj el a pictat: Catedrala, Biserica Sfinții Apostoli, Biserica din Urdarii de Jos, Biserica din Săcelu.

Casa pictorului Iosif Keberf din din strada 11 iunie este actualmente organizată ca filială a de artă a Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj, îndeplinindu-se astfel un vis al artistului. Ea adăpostește: tablouri, desene schițe, cărți de artă și ilustrate, care au aparținut pictorului. Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj organizează anual la Tg-Jiu manifestări dedicate pictorului Iosif Keber, la care participă oameni de cultură. Prof. Dr. Ion Mocioi (legatar testamentar al pictorului) a publicat în anul 1980 cartea monografică ”Pictorul Iosif Keber”, iar ziaristul Octavian Ungureanu a editat în anul 1996 lucrarea ”Keber”, la care se adaugă volumul „Pictorul Iosif Keber – o monografie ilustrată”, 2018, editura Academica Brâncuși, Târgu-Jiu, realizată tot de scriitorul Ion Mocioi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:

Șerban, Al. Doru – ”Personalități care au fost în Gorj”, Ed. Măiastra, Tg-Jiu, 2009

Mocioi, Ion – monografie ”Pictorul Iosif Keber”, editat de CCESJ Gorj, Tg-Jiu, 1980; reed. la  Editura Drim Edit, Târgu-Jiu, 2002,

Ungureanu, Octavian – ”Keber”, Lucrare editată de Biblioteca Județeană Christian Tell, cu dprijinul Consiliului Județean Gorj, Tg-Jiu, 1996

Mocioi, Ion – Iosif Keber: album, Editura Drim Edit, Târgu-Jiu, 2003,

 

Lucrări executate de pictorul Iosif Keber:

*Biserica Precupeții Vechi, din București, a fost ridicată în anul 1773. Toată suprafața interioară este acoperită de o pictură în ulei a pictorului Keber, realizată în 1930.

*Schitul Darvari, ctitorit în 1834 de familia căminarului Mihail Darvari. În anii 1933-1934 Schitul Darvari este restaurat de către nepotul ctitorului, iar biserica este pictată în frescă de Iosif Keber, în stil neo-bizantin.

*Catredala “Sfinții Voievozi” din Târgu Jiu a fost restaurată în 1933-1940. Cu această ocazie, picturile reprezentând filozofii, profeții și sibilele, pictate inițial, fuseseră acoperite cu tencuială, iar Keber, practic, le-a repictat

*Biserica „Sfinții Apostoli” din Târgu-Jiu, încadrată pe axa Masa tăcerii – Poarta sărutului – Coloana Infinitului, pictată tot de Iosif Keber, a fost destul de afectată de incendiul produs acolo în urmă cu câțiva ani.

 

Între 1955 și 1958, Iosif Keber a pictat altarul și iconostasul bisericii mari de la Mănăstirea Dealu, de lângă Târgoviște.

*Catedrala Ortodoxă din Rădăuți a fost pictată în frescă după proiectul prof. univ. Victor Brătulescu, lucrările fiind executate între anii 1959-1960 de către pictorii Iosif Keber, Gheorghe Teodorescu-Romanați (1891-1980), Ion Taflan (n. 1912), S. Hermineanu si A. Keber]

*Pictura Catedralei Mitropolitane “Sfânta Treime” din Sibiu a fost executată, de-a lungul a aproape cinci decenii, de trei renumiți pictori bisericești: Octavian Smigelschi (1866-1912), care a pictat cupola, cei patru Evangheliști și icoanele de pe iconostas, și mult mai târziu, în timpul păstoririi mitropolitului Nicolae Colan (1957-1967), Anastase Demian (1899-1977) – a pictat altarul și absidele laterale, și Iosif Keber, care a încheiat lucrarea.

*Pictura interioară a bisericii Sfântul Lazăr, din cimitirul mănăstirii Cernica, sfințită în anul 1804 este lucrată de I. Keber, iar iconostasul, de Frujinescu.

*Biserica închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, aflată pe prima insulă a complexului monahal Cernica, a fost restaurată între anii 1965-1967, I. Keber ocupându-se de restaurarea picturii.

*Lucrările la Biserica Sfântul Elefterie Nou, din București, au fost începute la 29 iunie 1935, după planurile arhitectului Constantin Iotzu (1884-1962), au fost întrerupte în anul 1940, din pricina celui de Al Doilea Război Mondial (1939-1945). Biserica fost terminată după război și târnosită la 29 iunie 1971, la împlinirea a 36 ani de la începerea lucrărilor. Catapeteasma este sculptată în lemn de Grigore Dumitrescu și Aurel Obreja, iar pictura este executată de pictorii Iosif Keber și Vasile Rudeanu.

*Două icoane ale bisericii Sfântul Spiridon din Craiova (icoana Sfantului Spiridon, respectiv icoana Sfântului Nicoale – în pronaos) sunt semnate “Iosif Keber“.

*Biserica Popa Chițu a fost renovată în anii 1975 – 1980. Cu această ocazie a fost adăugată friza continuă, cu 91 de ocnițe pictate cu sfinți. Autorul frescelor a fost losif Keber.

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj
Calea Eroilor, numărul 23, Târgu Jiu, Gorj
Telefon: 0253/214.904
Email: bibliotell@yahoo.com
Suntem și pe Facebook
Locație – Google Maps

Evenimentele Bibliotecii

Vezi toate Evenimentele

Sari la conținut