Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Concurs de eseuri – ”Mircea Eliade – portret spiritual”

de | feb. 23, 2017 | Evenimentele bibliotecii

Concursul de eseuri ”DESTINE CULTURALE EUROPENE”

destineuropean@gmail.com

Tema:  Mircea Eliade – portret spiritual

-REGULAMENT-

1.         Tematică, scop şi obiective

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ”CHRISTIAN TELL” GORJ și CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ organizează Concursul de eseuri filosofice dedicat elevilor de liceu, având ca scop constituirea unui cadru deopotrivă formal şi nonformal de consolidare a cunoștințelor și intereselor culturale și ştiinţifice ale acestora. Această iniţiativă propune dezvoltarea unei gândiri reflexive asupra timpului și spațiului, asupra existenței umane sub aspect socio-cultural, elemente  reliefate în opera lui Mircea Eliade, la împlinirea a 110 ani de la nașterea ”celui mai mare om de cultura român, din veacul al XX-lea” dupa cum aprecia Constantin Noica. Principalul obiectiv al concursului este acela de a oferi elevilor oportunitatea de a scrie eseuri filosofice, adecvate unor teme stabilite.

Patronul spiritual al concursului este filosoful George Uscătescu, (n. 5 mai 1919, Crețești, Gorj – d. 11 mai 1995, Madrid) filosof, estetician, eseist, poet și sociolog român, membru de onoare din străinătate al Academiei Române de la 10 septembrie 1991, al cărui destin s-a asemănat într-o măsură cu cel al lui  Mircea Eliade (n. 13 martie 1907, București – d. 22 aprilie 1986, Chicago). Cei doi filosofi au fost nevoiți să trăiască și să își desăvârșească opera pe alte meleaguri –  ”Eram în relaţie de amiciție cu Mircea Eliade şi el a plecat cam în aceeaşi perioadă. L-am reîntâlnit când el era în exil la Paris. Erau şi alţi intelectuali tineri ai vremii şi normal că înţelegeam cu toţii că trebuie să renunţăm la ceva dacă voiam să ne realizăm. Nu aveam decât două căi: să riscăm să rămânem victimele unui sistem diabolic sau,  să riscăm plecarea din ţară”, declara George Uscătescu, inițiatorul revistei ”Destin”, la care a colaborat și Mircea Eliade publicând fragmente din romanele sale, memorii, eseuri cu privire la relația scriitor-societate sau scriitor-libertate.

2.         Condiţii de participare

Concursul constă în realizarea unui eseu filosofic care răspunde temei propuse. Concursul de eseuri  este dedicat elevilor (clasele IX– XII) de la Colegiile și Liceele din Gorj. Începând cu data de 16 ianuarie până pe 6 martie, participanții vor trimite lucrările în format electronic pe adresa de e-mail  destineuropean@gmail.com

Perioada de desfășurare: 16 ianuarie – 6 martie 2017, Gala laureaților – 13 martie 2017 la Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj.

Reguli de redactare: lucrările trebuie să fie redactate în format Word, font Times New Roman, corp 12, la un rând și jumătate, cu un număr minim de 3 pagini și maxim de 6 pagini / A4. Eseurile trebuie să fie originale și să aibă un singur autor. Eseurile trebuie să aibă o pagină de gardă care să indice: titlul eseului, numele și prenumele autorului, antetul proiectului ”Concursul de eseuri filosofice – DESTINE CULTURALE EUROPENE”. 

3.         Criterii de evaluare. Premii

Întrucât abordările sunt direcţionate numai prin dimensiunile tematice sugerate, în evaluarea materialelor vor fi aplicate criterii de analiză standard a eseurilor filosofice, urmărind, preponderent: claritatea exprimării; respectarea temei; folosirea creativa a limbii; originalitatea poziţiei prezentate; creativitatea travaliului filosofic.

Juriul este format din specialiști în literatură și filosofie, iar lucrările se vor evalua și nota de către  fiecare membru al juriului, ierarhia stabilindu-se în funcție de media notelor obtinute. Locul desfășurării jurizării: Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj. Pentru cazuri excepționale juriul își rezervă dreptul de redistribuire a premiilor. Un participant poate înscrie în concurs un singur eseu şi poate participa la etape consecutive doar dacă nu a fost declarat câştigător al unei etape anterioare.

Vor fi acordate 3 premii, în valoare totală de 1000 de lei, oferite de Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj și Centrul Europe Direct Gorj.                      

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj
Calea Eroilor, numărul 23, Târgu Jiu, Gorj
Telefon: 0253/214.904
Email: bibliotell@yahoo.com
Suntem și pe Facebook
Locație – Google Maps

Evenimentele Bibliotecii

Vezi toate Evenimentele

Sari la conținut