Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Prelucrarea datelor cu caracter personal

de | mai 25, 2018 | Informații

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor serviciilor Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj

Stimați utilizatori,

Din 25 mai 2018 intră în vigoare prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește datele cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj își însușește prevederile noului regulament și se obligă la respectarea prevederilor acestuia.

Datele personale pe care le prelucrăm.

Pentru a putea beneficia de serviciile noastre, la momentul în care solicitați prin cerere încheierea unui contract de servicii și obținerea unui permis de acces, este necesar să ne furnizați câteva date personale: date de identificare, demografice, de localizare, numărul de telefon, adresa de e-mail. Pentru că oferim servicii pentru minori, prin titularul drepturilor părintești, astfel de date sunt colectate și pentru aceștia. De asemenea, pentru monitorizarea accesului în spațiile bibliotecii utilizăm un sistem de supraveghere video.

Prin încheierea contractului de servicii vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Refuzul furnizării acestor date la încheierea contractului de servicii face imposibilă furnizarea serviciilor noastre pentru dumneavoastră.

Cum prelucrăm datele cu caracter personal?

Biblioteca prelucrează datele cu caracter personal doar în scopuri legitime:

          acces liber și gratuit la colecțiile și serviciile oferite – împrumut la domiciliu, consultare de documente la sala de lectură, informații, referințe, recomandări de lectură, activități culturale, educative, acces la computere pentru public și internet;

          trimiterea de înștiințări prin servicii poștale sau prin mijloace electronice/e-mail referitoare la depășirea termenelor de împrumut și necesitatea restituirii documentelor împrumutate;

          tranzacțiile de împrumut efectuate în regim automatizat;

          managementul voluntarilor, eliberarea certificatelor de voluntar;

          realizarea de statistici și cercetări privind utilizarea bibliotecii și a serviciilor sale;

          supraveghere în scopul de a asigura paza și protecția persoanelor, bunurilor și spațiilor bibliotecii.

Comunicarea datelor personale către alți destinatari

Datele personale solicitate nu sunt furnizate către alte entități, ele sunt destinate îndeplinirii obligațiilor legale ale instituției.

Durata prelucrării datelor personale

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate pe durata relației contractuale – permisul de acces la serviciile bibliotecii are valabilitate de 5 ani, iar după această dată ne supunem prevederilor legale în domeniu.

Datele colectate de sistemul de supraveghere pentru paza și protecția persoanelor, bunurilor și spațiilor bibliotecii vor fi stocate pe o perioadă de 30 de zile.

Drepturile dumneavoastră referitoare la protecția datelor cu caracter personal

Dreptul la informare – dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate

Dreptul de acces – puteți solicita și obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Biblioteca Județeană „Christian Tell” . Puteți solicita accesul la datele cu caracter personal prelucrate.

Dreptul la rectificare – puteți obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplet;

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – în situațiile expres reglementate de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală) puteți solicita și obține ștergerea acestor date, iar Biblioteca Județeană „Christian Tell” poate anonimiza datele, lipsindu-le de caracterul personal și să continue prelucrarea lor în scopuri statistice;

Dreptul la restricționarea prelucrării – în cazurile reglementate de lege (art. 18, 19 din Regulamentul General privind Protecția Datelor);

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi datele cu caracter personal într-un format structurat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul la opoziție – dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră

Dreptul de a retrage consimțământul – vă puteți retrage consimțământul, iar acest fapt va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii va rămâne în continuare valabilă;

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul nostru din Târgu Jiu, Calea Eroilor nr. 23, telefon: 0253 214904, prin poștă (cod poștal: 210135), la adresa menționată sau prin e-mail la adresa: protectiadatelor@bibliotell.ro.

În cazul în care nu sunteți mulțumiți de soluționarea cererilor adresate nouă, vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, Bulevardul G-ral. Gheorghe Magheru nr.28-30, București, cod poștal 010336 sau la adresa de e-mail:anspdcp@dataprotection.ro.

De asemenea aveți dreptul de a vă adresa justiției.

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj
Calea Eroilor, numărul 23, Târgu Jiu, Gorj
Telefon: 0253/214.904
Email: bibliotell@yahoo.com
Suntem și pe Facebook
Locație – Google Maps

Evenimentele Bibliotecii

Vezi toate Evenimentele

Sari la conținut