Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

        Cu o istorie de peste șapte decenii, Biblioteca Județeană Christian Tell Gorj continuă să fie un reper important în viața comunității gorjene. Până la înființarea sa, prin donația lui Alexandru ChristianTell din 1934, în arealul gorjean au existat mai multe inițiative de a da viață unor biblioteci publice.

     Prima intenție de a crea o bibliotecă publică se leagă de perioada regulamentară, în care s-au pus bazele instituțiilor administrative din Țările Române. În acest context, se înființează, în 1832, prima școală publică din Târgu Jiu, prin grija lui Ion Stanciovici-Brănișteanu, în casele Uței Măldărescu de pe actuala stradă Tudor Vladimirescu (casa monument istoric Măldărescu). Departamentul din Lăuntru dispune ca , pe lângă școală, să se înființeze o bibliotecă, pe care o dotează cu mobilier și lucrări școlare.

     Câteva decenii mai târziu, pe la 1870, se pun încearcă înființarea bibliotecii prin alocarea sumelor necesare finanțării activității de la Consiliul Județean. Spre sfârșitul secolului 19, la nivelul comunelor, se înființează biblioteci populare din inițiative publice, dar mai ales private. Societatea Luminarea săteanului , din Bumbești Jiu, își propunea înființarea unei biblioteci. La Roșiuța se naște biblioteca populară Bujorescu, iar la Boroșteni-Peștișani, învățătorul Gh. G. Popescu organizează o bibliotecă publică din donații.

     Din dorinţa lui Alexandru Christian Tell, nepotul generalului Christian Tell, ia fiinţă instituţia de astăzi, Biblioteca Judeţeană Christian Tell. În generozitatea sa, acesta donează Primăriei Oraşului Târgu Jiu 3000 de volume ce aparţinuseră familiei sale, cu scopul de a se organiza o bibliotecă ce avea să poarte numele Biblioteca publică General Tell. Momentul acceptării donaţiei de către Primăria oraşului Târgu Jiu este urmat de angajarea primului bibliotecar, la 1 decembrie 1934. Fondului de carte iniţial i se adaugă şi alte donaţii provenite de la avocatul I.I. Căprescu sau Mihail Stănulescu, dar şi din fondul Liceului Tudor Vladimirescu.

     Începuturile activităţii bibliotecii publice gorjene sunt destul de dificile, sediul acesteia fiind deseori mutat până la momentul în care ajunge să fie stabilit în imobilul de pe Calea Eroilor la nr. 23, clădire monument istoric ridicată în 1928. Mulţi ani după înfiinţare continuă să fie bibliotecă orăşenească, iar din 1968 municipală. După reorganizarea administrativă din 1968 se discută problema transformării bibliotecii municipale în bibliotecă judeţeană pentru a satisface nevoia de îndrumare metodică manifestată de bibliotecarii care deserveau bibliotecile publice din mediul rural şi mic urban. Actul de naştere al Bibliotecii Judeţene Gorj este Decizia nr. 50 din 19 februarie 1974 a Consiliului Popular Judeţean Gorj care prevede funcţionarea sa , ca structură judeţeană, începând cu 1 martie 1974. Titulatura de Biblioteca Judeţeană „ Christian Tell” a fost dobândită prin Decizia 4/1992 a prefectului judeţului Gorj.

     Dezvoltarea permanentă a colecţiilor bibliotecii impun extinderea sediului din Calea Eroilor nr. 23. În anul 1994 a fost finalizată extinderea clădirii cu spaţii, generoase atunci, necesare pentru depozitul de carte al sălii de lectură la parter şi o sală de lectură spaţioasă la etaj (peste 50 de locuri). În acest spaţiu continuă să funcţioneze serviciile de consultare pe loc a documentelor, la sala de lectură „ Mihai Eminescu”, alături de serviciile de împrumut la Secţia Beletristică şi Secţia Domenii. Din 2011 în cadrul Sălii de lectură funcţionează Centrul cu Acces Public la calculatoare şi internet dotat prin Programul Biblionet.

     Activitatea bibliotecii este completată de cea a filialelor sale, înfiinţate de-a lungul timpului pentru a aduce mai aproape de beneficiari serviciile sale. Filiala Victoria a fost înfiinţată în 1992 pentru aduce serviciile de bibliotecă mai aproape de populaţia din sudul municipiului Târgu Jiu. Secţia pentru Copii şi Tineret înfiinţată în 1986 a devenit în 2011 Filiala pentru Copii şi are un sediu propriu situat pe Bulevardul Republicii nr. 13 A, în care, pe lângă serviciile tradiţionale de împrumut, tinerii cititori au ocazia să participe la numeroase activităţi interactive adaptate pentru vârsta lor.

     Secţia de Artă a Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” a luat fiinţă în 1990 în casa pictorului Iosif Keber din str. 11 Iunie 1848 nr. 67, având la bază colecţia de carte de artă pe care acesta a strâns-o de-a lungul vieţii. Astfel s-au pus bazele unei secţii specializate, ale cărei colecţii s-au îmbogăţit permanent de atunci, de la 6100 de volume la 14.000. Imobilul are statut de monument istoric, fiind casa memorială a pictorului, ceea ce aduce plus valoare activităţilor ce se desfăşoară în acest spaţiu.

     Biblioteca publică îşi pune amprenta pe viaţa comunităţii, iar Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” este conştientă de rolul esenţial care îi revine. Tocmai de aceea, serviciile sale au fost dezvoltate permanent, preocuparea fiind de a satisface nevoile publicului căruia se adresează prin îmbogăţirea colecţiilor, dezvoltarea de programe culturale şi de educaţie nonformală destinate copiilor, tinerilor, seniorilor din comunitate.

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj
Calea Eroilor, numărul 23, Târgu Jiu, Gorj
Telefon: 0253/214.904
Email: bibliotell@yahoo.com
Suntem și pe Facebook
Locație – Google Maps

Evenimentele Bibliotecii

Vezi toate Evenimentele

Sari la conținut