Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

”FREAMĂT DE CODRU” LA FLOREȘTI – 2017-

de | iun. 14, 2017 | Evenimentele bibliotecii

Fesivalul – concurs 

”FREAMĂT DE CODRU”

– 2017-

A – VII – A EDIȚIE 

FLOREȘTI, ȚÎNȚĂRENI, JUDEȚUL GORJ

Organizatori: Consiliul Local și Primăria Țînțăreni, Biblioteca Comunală Țînțăreni în parteneriat cu  Biblioteca Județeană” Christian Tell” Gorj și Centrul  Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj,

Concursul se desfășoară pe două secțiuni: recitare din lirica eminesciană și creație literară: poezie. La concurs pot participa elevi de gimnaziu, liceeni și studenți.  

  

“Pentru noi, Mihai Eminescu a devenit un simbol naţional. El nu este numai cel mai mare poet al nostru ci şi cel mai strălucit geniu pe care l-au zămislit, apele şi cerul românesc. El este într-un anumit fel întruparea însăşi a acestui cer şi a acestui pământ”(Mircea Eliade).

ORGANIZATORI: 

Societatea Culturală „Mihai Eminescu-Florești” Consiliul Local și Primăria Țînțăreni, Biblioteca Comunală Țînțăreni 

Persoane de contact: Primar prof. Vasilescu Maria, tel:0760678488, e-mail: primariatintareni@yahoo.com ; Biblioteca Comunală Țînțăreni prin  bibliotecar Ionescu Iuliana, tel:0766589042 sau e-mail: bibliotecatantareni@yahoo.com  

PARTENERI:  

Consiliul Judeţean  Gorj  

Biblioteca Județeană” Christian Tell” Gorj

Centrul  Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj,

Școala Gimnazială Țînțăreni

Școala Gimnazială  Florești nr.1

SCOPUL PROIECTULUI ŞI OBIECTIVUL GENERAL:  

Stimularea şi valorificarea interesului elevilor şi cadrelor didactice faţă de opera poetului naţional Mihai Eminescu  

  

REGULAMENTUL CONCURSULUI  

SECŢIUNI:  

– Recitare din lirica eminesciană   

– Creaţie literară: poezie  

  I. La concurs pot să participe elevi de gimnaziu, liceeni şi studenţi, secțiunile adresându-se pe de o parte elevilor de gimnaziu iar pe de altă parte liceenilor și studenților.   

II. La secţiunea recitare concurenţii trebuie să pregătească un text reprezentativ din creaţia eminesciană  

• Textul să fie bine cunoscut şi interpretat adecvat (nu se acceptă citirea textului)  

• Se recomandă fragmente din poemele ample eminesciene: Scrisorile, Luceafărul, Glossă, Rugăciunea unui dac etc.   

III. La secţiunea creaţie, concurenţii trebuie să trimită  lucrările selectate de către fiecare unitate şcolară. Lucrările trimise la această secțiune  vor respecta cu strictețe  precizările din Anexa I , care face parte integrantă din prezentul regulament.

Pentru a intra in concurs, fiecare lucrare trebuie sa conțina:

  Titlul lucrării;

  Numele si prenumele autorului;

  Adresa completă;

  Numarul de telefon (fix/sau mobil) şi adresa de e-mail ale autorului sau ale profesorului coordonator (pentru a putea fi contactat);

  Unitatea de învăţământ (denumire, adresa, telefon/fax);

  Profesorul îndrumător al elevului (numele, specialitatea si  un numar de telefon/adresa de e-mail).

 Lucrarile se vor pune intr-o țiplă , inainte de a fi introduse in plic  si se vor trimite la adresa: Biblioteca Comunală Țînțăreni, jud.Gorj, sat.Țînțăreni, com. Țînțăreni,cod poștal  217535 .

Lucrarile vor fi trimise si in format electronic la adresele de e-mail bibliotecatantareni@yahoo.com sau primariatintareni@yahoo.com

IV.       Lucrarea care nu va respecta cerinţele regulamentului nu va intra in concurs.

V.     Premii se pot acorda atât la secţiunea creaţie, cât şi la secţiunea recitare şi constau în diplome şi cărţi.    Se vor acorda Premiul I,Premiul II,Premiul III  și mențiuni pentru fiecare secțiune. De asemenea participanții vor primi diplomă de participare, iar decernarea premiilor se va face în ziua de 18 iunie 2017, la Muzeul ”Mihai Eminescu”din satul Florești,com Țînțăreni,Jud.Gorj.

VI. Juriul este alcătuit din poeţi, scriitori şi profesori de Limba şi Literatura Română.  

VII.   Lucrările premiate vor fi publicate în ziarul local Ediție Specială de Țînțăreni

VIII.    Lucrările trimise în concurs nu se restituie autorilor, indiferent dacă au fost  premiate sau nu.

Notă: Orice modificări care pot aparea ulterior, vor fi comunicate în scris, în timp util, tuturor celor implicaţi în concurs.

ANEXA I

  1. Toate lucrările trimise vor fi tehnoredactate pe calculator, cu urmatoarele caracteristici:

– Format pagina A4;

-Textul va fi tehnoredactat cu diacriticele limbii române (ă, î, â, ţ, ş);

– Font Times New Roman,  mărime font 14, spaţiere la un rând.

2) Fiecare participant va intra în concurs cu o singură lucrare pentru fiecare secțiune , iar  termenul de expediere este de cel târziu 15.06.2017.

3) Jurizarea lucrărilor va avea loc pe data de 17 iunie  2017.

          Fără taxă de participare.                  

 

 

                                                Concurs  de creaţie

”Freamăt de codru’’

18 iunie 2017

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

  1. Instituţia …………………………………………………………………………………………………………………
  2. Adresa completă, telefon, e-mail instituţie: ………………………………………………………………………….
  3. Numele şi prenumele cadrului didactic coordonator:  ……………………………………………………………
  4. Specialitatea: …………………………………………………………………………………………………………..
  5. E-mail cadru didactic: ……………………………………….
Nr crt

Numele şi  prenumele

elevului

Clasa Secţiunea Titlul   lucrării
         
         
         

 

 

 

 

 

 

Nota: Fiecare cadru didactic va trimite o fişă de înscriere în format electronic sau prin poştă.

Semnătura     cadrului   didactic,

 

 

 

 

FIŞA  DE  ÎNSCRIERE

LA  CONCURSUL  INTERJUDEȚEAN   DE  CREAŢIE

” FREAMĂT DE CODRU”ediția a VIII a—- iunie 2017

Numele şi prenumele    elevului………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Clasa………………………………………………………………………………………………..

Şcoala………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Localitatea………………………………………………………………………………………..

Judeţul……………………………………………………………………………………………..

Profesor  îndrumător…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

PARTICIPANŢI:  

Elevi şi studenţi din judeţele:Gorj; Dolj;Olt; Mehedinți ect.  

LOC DE DESFĂŞURARE:   

Muzeul și Parcul ”Mihai Eminescu”-Florești Gorj   

  CALENDAR DE DESFĂŞURARE:  

Lucrările se vor trimite până cel târziu la 15 iunie  2017.Informații suplimentare:0253473108.

NOTĂ!  

 PREMIILE CARE SE VOR DECERNA  VOR CONSTA ÎN VOLUME DE CARTE  CE VOR   FI LANSATE  ÎN CADRUL CELEI  DE-A VIII  EDIȚIE A FESTIVALULUI ”FREAMĂT DE CODRU”  .ÎN ANUL 2017 SE VOR LANSA ” MIHAI EMINESCU – DRUMURI ŞI POPASURI ÎN GORJ ”AUTOR ZENOVIE CÎRLUGEA ȘI ”DIN COLBUL ADUNATE” AUTOR CERCELARU VIRGILIU.

• Jurizarea lucrărilor și  Festivitatea de premiere (18 iunie  2017)  

  

               

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj
Calea Eroilor, numărul 23, Târgu Jiu, Gorj
Telefon: 0253/214.904
Email: bibliotell@yahoo.com
Suntem și pe Facebook
Locație – Google Maps

Evenimentele Bibliotecii

Vezi toate Evenimentele

Sari la conținut