Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Iosif Keber și donația sa de carte

de | feb. 12, 2024 | Prim-Plan

                Întemeierea colecțiilor particulare a izvorât din dragoste și respect pentru carte.

                Orice colecție, frumos orânduită, ilustrează personalitatea colecționarului. Prin gesturi de o noblețe deosebită, unele colecții personale au intrat în patrimoniul cultural național, devenind accesibile tuturor amatorilor de lectură prin donații făcute de posesori către stat și instituțiile specializate ale acestuia.

                Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj a beneficiat de noblețea unui astfel de gest, în luna aprilie a anului de grație 1989, prin trecerea în neființă a pictorului nonagenar, Iosif Keber, care a lăsat instituției noastre averea sa de- o viață formată din casă cu două niveluri, biblioteca personală de 6.100 volume, mobilier, obiecte personale. De asemenea, o importantă sumă de bani care a permis amenajarea în imobilul ce i-a servit drept locuință a unei biblioteci de artă și a unui muzeu memorial ce-i poartă numele. Pasionat de studiul fenomenului artistic în detaliu, cu o instrucție solidă în mai toate domeniile cunoașterii, poliglot, Iosif Keber s-a înconjurat de cărți, achiziționând permanent cu rigoarea unui autentic colecționar, lucrări deosebite, apărute în anumite serii și colecții, citindu-le pe toate și păstrându-le în locuința sa într-o atmosferă de discreție aproape absolută, un cerc foarte restrâns de prieteni cunoscând valoarea colecțiilor sale.

                Donația de carte, însumând 6.100 de volume  a fost preluată de Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, reprezentând lucrări valoroase de artă editate în marile capitale și orașe europene: Paris, Londra, Berlin, Roma, Viena, Moscova, Milano, Leipzig etc, scrise în limbile respective; lucrări de istorie, geografie, literatură, științe exacte, religie, medicină, sport, muzică; dicționare tematice și bilingve; literatură pentru copii; periodice și, nu în cele din urmă, o deosebită Colecție Specială de circa 10.000 cărți poștale ilustrate realizate înainte de anul 1950. Anticariatele din țară și străinătate au constituit sursa permanentă de achiziții valoroase, nu doar prin prețurile înscrise pe copertă, ci și prin conținutul și prezentarea lor în ediții de lux, exemplare numerotate, cu autografe, cu ex-libris-uri, cu legături deosebite și ieșite din imprimerii bine cunoscute.

                Câteva lucrări din această categorie:

                *„La Terre Sainte”. Son histoire, ses souvenirs, ses sites, ses monuments” par Victor Guérin. Paris, Ed. Plon, 1882;

                Cartea are tranșa aurită, gravuri pe lemn și oțel și ilustrații realizate de artiști trimiși special în Orient și care s-au întors  cu un număr considerabil de desene, picturi în ulei etc.

                *„ Le visage du Christ”. Texte de Pierre Mornand précédé de Jésus était-il beau? Par François Mauriac de l’Academie Francaise, Paris, Biblioteque Francaise des Arts, 1942;

                *Vingts dessins inedits de Hodler reproduite en heliogravure sous les auspices de „Pages d’Arts”; Geneve et Paris, 1919.

                Exemplar numerotat nr. 980 din 1000 de exemplare.

                *Paul Muratoff „La peinture byzantine”. Avec 262 reproductions hors texte. Paris, A. Weeber,1935;

                *„Modern Kunst” – 4 volume – Berlin, fără an de apariție;

                *Periodice vechi: „Facla”, „Gândirea”, „L’Art Vivant”, „The Studio”

                *Colecția „Monografii artistice” apărută la Leipzig, în limba germană între 1895-1927;

                *Publicații din fondul local apărute în prima tipografie târgujiană „N.D. Miloșescu”: revistele „Amicul Tinerimii”, „Anuarul Liceului Tudor Vladimirescu”, opera lui Al. Ștefulescu: „Mănăstirea Tismana”, apărută în 1896, „Gorjul istoric și pitoresc”, ediția I, 1904, „Istoria Târgu-Jiului”, 1906;

                „Amicul Tinerimii”, An VIII (serie nouă), 1936 februarie, nr. 4 (număr festiv pentru liceu), are coperta executată de pictorul târgujian, Iosif Keber, fost elev al liceului;

                *Jean Barras- „Porcelanul și 43 de ilustrații”- București, Cultura Națională, 1926.

                Exemplar numerotat nr. 305 din 1000 de exemplare. Prima ediție;

                *V. Alecsandri- „Miorița”. Text și ilustrațiuni gravate în lemn de Marcel Olinescu. București, 1940

                Exemplar nr. 46 din 100 de exemplare. Cartea are și autograful ilustratorului în cerneală albastră.

                1200 de volume din această donație au fost tipărite între 1920 și 1960.

                Cele 315 volume pentru copii sunt frumos ilustrate, în limba română și multe în limba rusă. Colecția de periodice numără 330 de ziare și reviste vechi și noi, de artă și obișnuite.

                Este prezentă o mapă de 30 de afișe realizate înainte de 1950 și peste 10.000 de cărți poștale ilustrate, grupate tematic de artist cu migală și răbdare în albume frumos legate, strânse cu mari eforturi financiare de la prieteni și rude, din consignații și librării din țară și străinătate, cu o valoare documentară deosebită. Colecția dezvăluie o nouă latură a personalității pictorului, aceea de pasionat colecționar. Un inventar al subiectelor conținute, ordonate și clasificate de pictorul însuși, după cele mai riguroase criterii biblioteconomice, în 84 de albume tematice și care reprezintă în proporție de 95% reproduceri artistice, se prezintă astfel:

Peisaje: cu construcții, fără construcții; animate; neanimate; după anotimpuri; după momentul zilei (dimineață, amiază, amurg);

Portrete din pictură și sculptură (individuale și de grup) ale unor personalități;

Orașe (din țară, din străinătate) vechi și noi;

Scene de gen- „Scene de luptă”, „Scene teatrale” etc;

Animale și păsări;

Fructe, legume, flori;

Grafice Alb-Negru;

Monumente-muzee, biserici, mănăstiri, teatre etc;

Curți;

Interioare;

Materiale publicitare: reclame, afișe;

Felicitări;

Portul popular;

Diverse;

Ele au fost sursă continuă pentru pânzele sale.

Dorința pictorului gorjean a fost ca toate aceste cărți strânse de-a lungul vieții să intre după

 moartea sa în fondurile Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj, cu condiția ca în casa artistului să ființeze o bibliotecă de artă care să-i poarte numele. Această dorință izvorâtă dintr-un suflet generos s-a împlinit cu ajutorul domnului prof. Mocioi Ion, care a coordonat organizarea imobilului într-o veritabilă instituție de cultură. Secția de Artă a fost inaugurată la 19 aprilie 1991 și se află la parterul imobilului din strada 11 iunie 1848, numărul 67, funcționând ca Sală de Lectură și Împrumut. Între timp, Casa Memorială „Iosif Keber” a fost restaurată.

       Secția de Artă s-a constituit pe baza celor 2.900 de volume provenite din colecțiile Sălii de

 Lectură a Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj, la care s-au adăugat colecțiile din Donația „Iosif Keber”, care numără 6.100 de volume, predominând cele de artă.

                În prezent, fondul de carte al secției s-a îmbogățit, numărând 19.712 volume: carte (colecția Bibliotecii Județene, Donația „Iosif Keber”, Donația franceză),  periodice, documente audio cu muzică: DVD-uri, CD-uri, discuri vinil, documente av. combinate-muzică și film, partituri.

Simona Pătrașcu – bibliotecar Secția de Artă „Iosif Keber”

 

 

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj
Calea Eroilor, numărul 23, Târgu Jiu, Gorj
Telefon: 0253/214.904
Email: bibliotell@yahoo.com
Suntem și pe Facebook
Locație – Google Maps

Evenimentele Bibliotecii

Vezi toate Evenimentele

Sari la conținut