Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

99 DE ANI DE LA LUPTELE DE LA PODUL JIULUI

de | oct. 14, 2015 | Evenimentele bibliotecii

CU ACEST PRILEJ BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ”CHRISTIAN TELL” GORJ ORGANIZEAZĂ

O MICRO EXPOZIȚIE DE CARTE,

IN CARE CONSEMNĂM ȘI PREZENȚA A DOUĂ VOLUME (vezi foto) ACHIZIȚIONATE DIN STATELE UNITE ALE AMERICII SPECIAL PENTRU ACEASTĂ ANIVERSARE –

– WOMEN HEROES OF WORLD I (16 remarkable Resisters Soldiers, Speis, and Medics) – Kathryn J. Atwood, Ed. Chicago Review Press, 2014

WOMEN and THE FIRST WORLD WAR – Susan R. Grayzel; Ed. Routledge, London, 2013

In aceste două cărți se regăsesc informații despre luptele menționate mai sus și profilul ”Eroinei de la Jiu” – Ecaterina Teodoroiu!

…………………………………………………………………………………………..

ACUM 99 DE ANI, ÎN TOAMNA LUI 1916, LA PODUL JIULUI, S-A AUZIT ZVON CUMPLIT DE LUPTĂ. ZVONUL ERA REALITATE CRUDĂ, TÂRGUJIENII ÎȘI APĂRAU ORAȘUL, CU PREȚUL VIEȚII, ÎNCERCÂND SĂ OPREASCĂ ÎNAINTAREA ARMATELOR INAMICE.

Pe 14 octombrie 1916, în timpul primei ofensive germane peste Munții Gorjului, Ecaterina a luat parte alături de populația civilă, cercetași și o companie de milițieni la luptele de la Podul Jiului, concurând la respingerea atacului unei companii bavareze inamice.

Confruntarea descrisă de Constantin Kirițescu în ”Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1918”, vol. I, seamănă a scenariu de film: ”În timpul luptei, pe la amiază, o coloană inamică, în forță de o companie și jumătate, cu mitraliere, reușește să se strecoare printre grupul nostru central și detașamentul din stânga și ajunge în marginea de vest a orașului, la podul de fier al Jiului. Vestea se răspândește cu iuțeala fulgerului în oraș. O revoltă și o însuflețire extraordinară cuprinseră pe locuitorii mândrului orășel. ‘La pod, la pod, să nu lăsăm pe nemți să intre în oraș!’, strigau toți din toate părțile. În cea mai mare grabă se organiza apărarea podului cu concursul unui comisar de poliție, care adunase și el câțiva sergenți de oraș și cu o companie de 150 milițieni. (…) Cu un entuziasm de nedescris, ‘trupa’ de apărare a Târgu Jiului lua poziția în spatele digului de pe malul râului, lângă grădina publică a orașului. Coloana de bavarezi încercă să intre pe pod, dar fu primită cu salve de focuri. Încercările repetate ale dușmanului nu reușiră; voinicii apărători îl țineau în respect pe celălalt mal. (…) Femei curajoase îngrijeau pe răniți chiar lângă linia de luptă și cărau muniții luptătorilor. Printre ele se distingea prin curajul și înflăcărarea ei o tânără, Ecaterina Teodoroiu, care mai târziu va câștiga, prin moartea ei eroică, dreptul de a rămâne în istorie cu numele de ‘eroina de la Jiu”’.

 

Descrierea Bătăliei de la Podul Tg Jiu

 

             Gen. Ion Anastasiu, O pagină din războiul nostru, Lupta de la Jiu, 14/27 octombrie 1916,

 

                                                                                           Tipografia Bucovina, Bucureşti, 1936,

 

<<Compania inamică a coborât pe şoseaua Polota-Bârseşti, peste Dealul Târgului şi a venit să puna stăpânire pe podul şoselei Tg.Jiu-Peştişani, Tg. Jiu-Băleşti. În oraşul Tg. Jiu, fusese lăsat un batalion de miliţii, care urma a fi păstrat în rezervă între Tg. Jiu – Siseşti, dar în urma raportului maiorului Truşculescu, că la Raşoviţa inamicul are efective superioare, cere să i se trimită ajutoare, astfel batalionul de miliţii a fost împărţit, lăsându-se o companie în oraş, la pod, iar trei companii au fost trimise spre Siseşti. Din compania de la pod, s-a dat o patrulă spre Slobozia, care nu a mai ajuns la companie, aşa că trupa a fost surprinsă la pod, pe malul stâng, spre oraş.
Iată raportul de după luptă, întocmit de maiorul Al. Mlădinescu din cadrul Diviziei a XI-a. Infanterie.
„În ziua de 14 octombrie 1916, în luptele de retragere de la Vlădeni, am avut însărcinarea ca de la oficiu telegrafic din Târgul Jiu, să fac legătura telefonică între postul de comandă de la Preajba, trupe aflate pe stânga Jiului, şi acelea ce veneau dinspre Baia de Aramă aflate sub comanda Lt. Colonel Dejoianu. În ziua aceasta, se luase ofensiva din toate direcţiile de trupele noastre. Îndeplineam acelaş serviciu, comunicând diferite ordine, ştiri şi rapoarte. La dispoziţia mea erau doi călăreţi. Până la ora 11.00, succesul începe a se desemna.
Din toate părţile se comunică ştiri favoravile, pe care le comunicam la postul de comandă de la Preajba, tinând astfel la curent pe domnul Comandant al diviziei, de mersul luptei, şi transmitând trupelor diferite ordine. În oraş nu se găseau decât 2-3 plutoane de miliţieni, înarmaţi cu arme Md. 1879, destinaţi a păzii Podul de peste Jiu, din marginea de vest a oraşului. Alături de aceşti soldaţi se găsea căpitanul în rezervă P.Sadoveanu, comandantul batalionului de miliţii Gorj. Pe când mă aflam la oficiul telefono-poştal, la telefon, la ora 11.30 primesc ştiri de la Căpitanul Sadoveanu, că este atacat de două companii inamice, cu patru mitraliere, care înaintează peste Dealul Târgului, spre Podul Jiului, cu intenţia de a ocupa podul şi a pătrunde în oraş. El mai raportă, că efectivul de care dispune este de maximum 50 de oameni, cu câte 10 cartuşe fiecare, fără baionete, întrebând ce să facă, faţă de efectivul superior al inamicului, cerând în acelaşi timp ajutoare. I-am trimis imadiat pe Căpitanul de rezervă Pompilian cu restul miliţienilor aflaţi la Poştă, Primărie şi Prefectură, ordonând Comandantului Sadoveanu a rezista cu orice preţ, că vin şi eu imadiat la faţa locului. Am raportat imdiat la Preajba, de unde s-a dat ordin Colonelului Obogeanu să trimită o companie şi o baterie de 53mm. Ducându-mă acolo am găsit miliţienii desfăşuraţi pe malul stâng al Jiului, în grădina publică a oraşului, iar inamicul pe malul opus, având două mitraliere chiar la capul podului, bătând în lung podul şi strada, în oraş.
O parte din trupele inamicului încercau să treacă Jiul mai jos de pod, altele trecuseră şi intraseră chiar în oraş. Văzând această situaţie dificilă, putâdu-se ca inamicul să pătrundă cu uşurinţă în oraş, să ocupe şi să distrugă oficiul telefonic, care se afla foarte aproape de pod, oficiu prin care se făcea legătura telefonică cu trupele noastre, între cele de la vest şi est de Jiu, şi postul de comandă aflat la Preajba, putând ocupa şi gara, am făcut deindată schimbări în dispunerea oamenilor pe poziţii, spre a se putea face cât mai bine faţă inamicului. De aceea am luat măsuri spre a strânge din oraş orice trupă disponibilă ce s-ar mai găsii. Am adunat asemenea sergenţii de stradă, ordonanţele, răniţii uşor, găsiţi prin oraş, şi i-am dus la pod, împreună cu civilii, iar vreo 5-6 cercetaşi, s-au oferit de bună voie a lupta. Acelora care nu aveau arme, lis-au dat de la nişte chesoane ale Regimentului 59 Infanterie aflate lângă grădină.
Nu numai că populaţia civilă, cercetaşii şi sergenţii de oraş, mulţi dintre ei nici nu făcuseră serviciul militar, au luptat cu curaj şi devotament, chiar şi femeile şi fetele nu s-au lăsat mai jos, deşi inamicul bătea în lung strada şi podul, ele s-au oferit benevol a face serviciul aducând cartuşe până la linia de luptă, fără a ţine seamă de focul inamicului. Altele ajutau la pansarea răniţilor.
Cu aceşti luptători împestriţaţi s-a putut face faţă patru ore şi mai bine, încercărilor inamicului de a pătrunde în oraş. La ora cinci au sosit 40 de soldaţi, foşti dispensaţi, trimişi de Colonelul Obogeanu, cu ajutorul cărora am atacat pe inamic, şi l-am respins, luându-i 18 prizonieri şi mai multe arme, Acţiunea noastră salvând legătura telefonică cu trupele şi cu Comandamentul, atunci când nu exista alt mijloc de comunicare decât telefoanele comunale, are însemnătate foarte mare, căci altfel, nu s-ar mai fi putut avea legătura telefonică pentru transmiterea ordinelor de pe întinsul front de luptă şi nu s-ar mai fi putut lua măsuri care să completeze victoria acestei zile de 14 octombrie.>>>

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj
Calea Eroilor, numărul 23, Târgu Jiu, Gorj
Telefon: 0253/214.904
Email: bibliotell@yahoo.com
Suntem și pe Facebook
Locație – Google Maps

Evenimentele Bibliotecii

Vezi toate Evenimentele

Sari la conținut