Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Concurs Naţional de Creaţie Literară şi Artă Plastică, Sebeş – Lancrăm

de | mart. 9, 2021 | Concursuri culturale

 

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI ARTĂ PLASTICĂ

“LAUDĂ SEMINŢELOR, CELOR DE FAŢĂ ŞI-N VECI TUTUROR” SEBEŞ – LANCRĂM 2021

Aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sebeş nr.41/2021.

Concursul Naţional de Creaţie Literară şi Artă Plastică, iniţiat în cadrul Festivalului Internaţional “Lucian Blaga” Sebeş – Lancrăm, are ca scop valorificarea capacităţii participanţilor de a-şi exprima, în mod creativ, gândurile, ideile şi imaginaţia, în proză, în versuri sau reprezentare plastică. Prin acest demers ne propunem să menţinem în conştiinţa publică memoria marelui scriitor LUCIAN BLAGA – poet, prozator, traducător, filosof şi diplomat, personalitate marcantă a literaturii şi culturii române.

Susţinem, în continuare, secţiunea specială din cadrul concursului dedicată elevilor, prin care se urmăreşte promovarea şi valorificarea tinerelor talente din şcoli, licee, asociaţii literare, cluburi ale elevilor, cenacluri, palate ale copiilor etc.

Numele proiectului: CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI ARTĂ PLASTICĂ “Laudă seminţelor, celor de faţă şi-n veci tuturor” SEBEŞ – LANCRĂM 2021.

1 martie – 16 aprilie 2021 – perioada de înscriere;

Organizatori: PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SEBEŞ, CENTRUL CULTURAL “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ.

Condiţii de participare: Concursul Naţional de Creaţie Literară şi Artă Plastică este deschis tuturor creatorilor, afiliaţi sau neafiliaţi uniunilor de creaţie şi se compune din următoarele domenii:

1) Creaţie literară – poezie şi eseu (pe tema operei şi vieţii lui Lucian Blaga).

2) Traduceri în limbile engleză, franceză sau germană a unor poezii sau fragmente din opera scriitorului.

3) Artă plastică.

CAPITOLUL I – SECŢIUNEA “ADULŢI”

1) Un concurent poate aplica pentru mai multe domenii, participarea la un domeniu nefiind condiţionată de participarea la celelalte domenii.

2) Pentru a intra în concurs, lucrările trimise pentru domeniul “creaţie literară-poezie şi eseu” şi “traduceri” vor fi tehnoredactate, listate pe format A4 şi pe CD/suport digital, nesemnate, iar cele pentru domeniul “artă plastică” vor fi realizate pe suport fizic (pânză sau alte materiale textile, hârtie, hârtie fotografică, lut, ceramică, piatră, marmură, bronz, lemn etc.), nesemnate; lucrările vor fi trimise în plic sigilat/colet şi fără elemente de identificare (fără numele expeditorului), dar purtând obligatoriu un motto (pentru identificarea autorului, ulterioară jurizării) şi precizarea “domeniul adulţi”. De asemenea, împreună cu plicul care conţine lucrarea, se va trimite şi un al doilea plic sigilat care conţine datele de identificare ale autorului, respectând următoarea ordine:

-titlul lucrării;

-motto-ul de pe lucrare;

-numele şi prenumele autorului;

-adresa completă;

-număr de telefon (fix şi/sau mobil);

-adresa de e-mail a autorului (pentru a putea fi contactat).

În atenţia participanţilor: recomandăm folosirea datelor din cartea de identitate, nu a pseudonimelor; plicul care conţine datele de identificare ale autorului va fi însoţit, în mod obligatoriu, de o copie xerox a cărţii de identitate.

3) Pe plicul care conţine lucrarea se va specifica numai motto-ul lucrării şi domeniul la care participă lucrarea (de exemplu: “Creaţie literară – adulţi”). Pe plicul care conţine datele de identificare se va specifica doar motto-ul şi “Date de identificare”. Ambele plicuri se vor introduce într-un alt plic/colet, mai mare, pe care se vor trece datele necesare poştei, dar nu se va scrie numele autorului/expeditorului.

4) Lucrările se vor trimite pe adresa: Centrul Cultural “Lucian Blaga” Sebeş, bulevardul “Lucian Blaga”, numărul 45, cod poştal 515800, Sebeş, judeţul Alba şi vor respecta cu stricteţe prevederile din Capitolul III – Precizări privind modul de prezentare a lucrărilor concursului.

5) Plicurile cu elementele de identificare se vor deschide numai după jurizarea completă a lucrărilor şi întocmirea unui proces verbal cu rezultatele jurizării.

6) Se vor acorda următoarele premii:

– Marele Premiu al Festivalului Internaţional “Lucian Blaga” Sebeş – Lancrăm;

– Premiul I;

– Premiul II;

– Premiul III;

– Premiile speciale acordate de reviste literare, fundaţii, instituţii de cultură, edituri etc.â

7) Decernarea premiilor se va face în cadrul Festivalului Internaţional “Lucian Blaga” Sebeş – Lancrăm, în perioada 7-9 mai 2021 sau prin corespondenţă, în funcţie de contextul determinat de pandemia cu noul Coronavirus. Laureaţii concursului vor fi înştiinţaţi pentru a putea participa la festivitatea de premiere, în condiţiile în care legislaţia privind ocrotirea sănătăţii publice o va permite.

8) Cheltuielile privind cazarea şi masa premianţilor vor fi suportate de către organizatori, iar cele de deplasare de către fiecare participant.

9) Pentru participanţii care nu au câştigat unul dintre locurile 1, 2 sau 3, organizatorii pot asigura participarea la Festival, la cererea şi pe cheltuiala participanţilor.

10) Lucrările trimise în concurs nu se restituie autorilor, indiferent dacă au fost premiate sau nu.

11) Juriul concursului va analiza, selecţiona, evalua şi premia lucrările şi va fi format din scriitori, critici literari, cadre didactice universitare, artişti, reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare.

12) Organizatorii concursului îşi rezervă dreptul de a edita o publicaţie care să conţină şi unele lucrări participante la concurs sau fragmente din acestea. Publicaţia poate fi procurată de cei interesaţi de la organizatori.

13) Orice modificări care pot apărea ulterior, vor fi comunicate în scris, în timp util, tuturor celor implicaţi.

CAPITOLUL II – SECŢIUNEA “ELEVI”

1) Un concurent poate participa la mai multe domenii, participarea la un domeniu nefiind condiţionată de participarea la celelalte domenii.

2) Pentru a intra în concurs, lucrările trimise pentru domeniul “creaţie literară – poezie şi eseu” şi “traduceri” vor fi tehnoredactate, listate pe format A4 şi pe CD/suport digital, nesemnate, iar cele pentru domeniul “artă plastică” vor fi realizate pe suport fizic (pânză sau alte materiale textile, hârtie, hârtie fotografică, lut, ceramică, piatră, marmură, bronz, lemn etc.), nesemnate; lucrările vor fi trimise în plic sigilat/colet şi fără elemente de identificare (fără numele expeditorului), dar purtând obligatoriu un motto (pentru identificarea autorului, ulterioară jurizării) şi precizarea “domeniul elevi”. De asemenea, împreună cu plicul care conţine lucrarea, se va trimite şi un al doilea plic sigilat care conţine datele de identificare ale autorului, respectând următoarea ordine:

-titlul lucrării;

-motto-ul de pe lucrare;

-numele şi prenumele autorului;

-adresa completă;

-număr de telefon (fix şi/sau mobil);

-adresa de e-mail a autorului (pentru a putea fi contactat);

-unitatea de învăţământ (denumirea, adresa, telefon/fax);

-profesorul îndrumător al elevului (numele, specialitatea, telefon, e-mail).

În atenţia participanţilor: recomandăm folosirea datelor din cartea de identitate, nu a pseudonimelor; plicul care conţine datele de identificare ale autorului va fi însoţit, în mod obligatoriu, şi de o copie xerox a cărţii de identitate.

3) Pe plicul care conţine lucrarea se va specifica numai motto-ul lucrării şi domeniul la care participă lucrarea (de exemplu: “Creaţie literară – elevi”). Pe plicul care conţine datele de identificare se va specifica doar motto-ul şi “Date de identificare”. Ambele plicuri se vor introduce într-un alt plic/colet, mai mare, pe care se vor trece datele necesare poştei, dar nu se va scrie numele autorului/expeditorului.

4) Lucrările se vor trimite pe adresa: Centrul Cultural “Lucian Blaga” Sebeş, bulevardul “Lucian Blaga”, numărul 45, cod poştal 515800, Sebeş, judeţul Alba şi vor respecta cu stricteţe prevederile din Capitolul III – Precizări privind modul de prezentare a lucrărilor concursului.

5) Plicurile cu elementele de identificare se vor deschide numai după jurizarea completă a lucrărilor şi întocmirea unui proces verbal cu rezultatele jurizării.

6) Se vor acorda următoarele premii:

– Premiul I;

– Premiul II;

– Premiul III;

– Menţiune.

7) Decernarea premiilor se va face în cadrul Festivalului Internaţional “Lucian Blaga” Sebeş – Lancrăm, în perioada 7-9 mai 2021 sau prin corespondenţă, în funcţie de contextul determinat de pandemia cu noul Coronavirus. Laureaţii concursului vor fi înştiinţaţi pentru a putea participa la festivitatea de premiere, în condiţiile în care legislaţia privind ocrotirea sănătăţii publice o va permite.

8) Cheltuielile privind cazarea şi masa premianţilor vor fi suportate de către organizatori, iar cele de deplasare de către fiecare participant.

9) Pentru participanţii care nu au câştigat unul dintre locurile 1, 2 sau 3, organizatorii pot asigura participarea la Festival, la cererea şi pe cheltuiala participanţilor.

10) Lucrările trimise în concurs nu se restituie autorilor, indiferent dacă au fost premiate sau nu.

11) Juriul concursului va analiza, selecţiona, evalua şi premia lucrările şi va fi format din scriitori, critici literari, cadre didactice universitare, artişti, reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare.

12) Organizatorii concursului îşi rezervă dreptul de a edita o publicaţie care să conţină şi unele lucrări participante la concurs sau fragmente din acestea. Publicaţia poate fi procurată de cei interesaţi de la organizatori.

13) Orice modificări care pot apărea ulterior, vor fi comunicate în scris, în timp util, tuturor celor implicaţi.

CAPITOLUL III – Precizări privind modul de prezentare a lucrărilor concursului

1) Nu se admit lucrările prezentate la o ediţie anterioară, indiferent dacă ele au fost premiate sau nu.

2) Nu se admit lucrări colective (cu 2 sau mai mulţi autori).

3) Toate lucrările trimise (cu excepţia celor de la domeniul “arte plastice”) vor fi tehnoredactate pe calculator, cu următoarele caracteristici:

-Format pagină A4;

-Margini: stânga – 2,5 cm.; sus, jos şi dreapta – 2 cm.;

-Textul va fi tehnoredactat obligatoriu cu diacriticele limbii române (ă, î, â, ş, ţ);

-Font Arial sau Times New Roman, mărime font 12, spaţiere la un rând.

4) Pentru participarea la domeniul “creaţie literară – poezie”, autorii vor trimite 4-5 poezii originale, nepublicate în volum de autor sau colectiv.

5) Pentru domeniul “eseu”, autorii vor trimite o lucrare originală de 3 – 5 pagini, care să se refere strict la opera şi/sau viaţa lui Lucian Blaga. Autorul, conform legislaţiei în vigoare, răspunde în faţa legii de cele scrise în lucrare în ceea ce priveşte plagiatul sau orice altă formă de atingere a legii drepturilor de autor, organizatorii nefiind implicaţi în eventualele litigii.

6) Pentru participare la domeniul “traduceri”, autorii vor trimite o lucrare care să conţină traducerile a 3 poezii sau a unui text de 2 – 3 pagini din scrierile lui Lucian Blaga. În plicul cu lucrarea se va introduce şi versiunea în limba română a poeziilor sau textului tradus, cu specificarea bibliografică a volumului din care au fost luate. Traducerea se va face într-o singură limbă modernă (engleză, franceză sau germană).

7) Pentru participarea la domeniul “arte plastice”, autorii vor trimite câte o singură lucrare, fără elemente de identificare (cu motto-ul scris pe verso). Sunt permise: grafică, pictură (acuarelă, ulei, acrilic, guaşă) şi fotografie (neprelucrată pe calculator), sculptură etc.

Fiecare lucrare va fi însoţită de un motto, diferit de versurile sau alte scrieri ale lui Lucian Blaga care au inspirat realizarea plastică. Versurile sau scrierile care l-au inspirat pe artist vor fi ataşate lucrării. Datele de identificare se vor trimite în alt plic sigilat /colet.

CAPITOLUL IV – Precizări privind criteriile de jurizare

1) DOMENIUL POEZIE şi ESEU:

La jurizarea lucrărilor se va ţine cont de următoarele aspecte:

– elemente de tematică şi conţinut;

– elemente de substanţialitate a interpretării operei lui Blaga;

– profunzimea şi complexitatea mesajului transmis prin poezie;

– elemente de originalitate;

– calitatea exprimării literare (organizarea şi succesiunea logică a ideilor, coerenţa textului, sublinierea ideilor prin construcţia paragrafelor, echilibrul între ideile principale şi secundare etc.);

– utilizarea limbii literare (stil şi vocabular adecvate eseului argumentativ sau critic, nuanţarea exprimării, relaţia între idei şi argumente etc.);

– corectitudinea gramaticală (ortografie, morfologie, sintaxă, vocabular, proprietatea termenilor folosiţi);

– utilizarea aparatului ştiinţific (bibliografic);

– aspectul general al lucrării şi calitatea tehnoredactării (încadrare în pagină, diacritice, punctuaţie, spaţii după semnele de punctuaţie etc.).

2) DOMENIUL TRADUCERI:

La jurizarea lucrărilor se va ţine cont de următoarele aspecte:

– profunzimea şi complexitatea mesajului transmis prin poezia sau textul ales;

– dificultatea limbajului utilizat în poezia sau textul ales;

– echivalenţa stilistică utilizată;

– redarea cât mai fidelă a conţinutului şi mesajului poetic;

– talentul literar al traducătorului (redarea atmosferei poetice, a muzicalităţii versurilor şi a ideilor filosofice);

– corectitudinea gramaticală (ortografie, morfologie, sintaxă, vocabular, proprietatea termenilor folosiţi);

– calitatea tehnoredactării (încadrare în pagină, diacritice, spaţii după semnele de punctuaţie etc.).

3) DOMENIUL ARTE PLASTICE: La jurizarea lucrărilor se vor avea în vedere două aspecte esenţiale:

– realizarea strict artistică a lucrării (realizare tehnică, originalitate etc.);

– concordanţa între mesajul versurilor sau a textului ales şi redarea acestuia în limbaj plastic.

CAPITOLUL V – CALENDARUL CONCURSULUI:

1 martie – 16 aprilie 2021 – perioada de înscriere;

20 – 30 aprilie 2021 – jurizarea lucrărilor;

7 – 9 mai 2021 – acordarea premiilor şi înmânarea diplomelor în cadru festiv (*Decernarea premiilor se va face în cadrul Festivalului Internaţional “Lucian Blaga” Sebeş – Lancrăm sau prin corespondenţă, în funcţie de contextul determinat de pandemia cu noul Coronavirus. Laureaţii concursului vor fi înştiinţaţi pentru a putea participa la festivitatea de premiere, în condiţiile în care legislaţia privind ocrotirea sănătăţii publice o va permite).

Vă mulţumim pentru participarea Dumneavoastră pe care o considerăm un omagiu adus personalităţii lui Lucian Blaga şi vă urăm mult succes!

Nadia-Diana Mitrea

Director, Centrul Cultural “Lucian Blaga” Sebeş

Coordonatori de proiect: Prof. Rodica Hăprean Prof. Gheorghe Suciu

Biblioteca Municipală “Lucian Blaga” Sebeş Fundaţia Culturală “Lucian Blaga” Sebeş

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj
Calea Eroilor, numărul 23, Târgu Jiu, Gorj
Telefon: 0253/214.904
Email: bibliotell@yahoo.com
Suntem și pe Facebook
Locație – Google Maps

Evenimentele Bibliotecii

Vezi toate Evenimentele

Sari la conținut