Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

GOETHE – CCLXXI

de | aug. 28, 2020 | Agenda culturală, Cufărul bibliotecii

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
(n. 28 august 1749, Frankfurt am Main – d. 22 martie 1832, Weimar) poet german, ilustru gânditor și om de știință, una dintre cele mai de seamă personalități ale culturii universale.

Johann Wolfgang von Goethe este un geniu universal, pentru că el nu a fost doar poet, ci, de asemenea, un avo
cat, medic, pictor şi om de ştiinţă. Ideele sale au schimbat lumea. La înseputul secolului XX-a s-a alăturat de o mişcare numită Sturm und Drang (Furtună şi avânt). Tinerii acestei mişcări luptau împotriva autorităţilor, tradiţiilor şi regulilor dure. Prima sa piesă majoră și operă de bază a fost „Götz von Berlichingen“ .

Gothe a scris multe poezii pentru prima sa dragoste, Lotte. Relaţia lor a avut un sfîrșit nefericit. Suferirile din cauza iubirii lau inspirat să scrie romanul „Suferinţele tânărului Werther”, care pînă în zilele de astăzi este o carte de cult.
Mai târziu Goethe face cunoştinţă cu Schiller. Ambii au o influenţă unul asupra altuia şi lucrează împreună asupra operelor sale. Sunt cei mai importanţi reprezentanţi al Clasicismului de la Weimar pînă la moarte lui Schiller în 1805.
Goethe a fost şi un trăducător iscusit. A tradus opere autorilor francezi (Voltaire, Corneille, Jean Racine, Diderot, de Staël), englezi (Shakespeare, Macpherson, Lord Byron), italieni (Benvenuto Cellini, Manzoni), spanioli (Calderón) şi a Greciei Antice (Pindar, Homer, Sophokles, Euripides). A mai tradus şi din Biblie Cântecul lui Solomon. (https://deutscherlesesaalch.wordpress.com/)
Cea mai mare  realizare a lui Goethe este totuși capodopera sa, poemul dramatic Faust, la ale cărui concepere și elaborare a lucrat de la vârsta de 20 de ani până în anul premergător morții, când a reușit să termine partea a doua a lucrării. Faust reprezintă o sinteză a tuturor lucrărilor și calităților lui de poet. Preluând legenda medievală a intelectualului care își vinde sufletul în schimbul cunoașterii și puterii, Goethe transformă dorința nemărginită a omului într-o potențială damnare, dar în ultimă instanță aceasta reprezintă și un factor al răscumpărării care îi asigură salvarea, Faust remarcându-se ca un erou romantic fundamental, comparabil cu Werther, Prometeu al lui Shelley și Manfred al lui Byron. Faust reprezintă aspirația individului spre transcendență și sfidarea limitelor. Motivul omului care și-a vândut sufletul diavolului a fost exploatat de Goethe din perspectiva analizei sensului existenței umane, Faust al său fiind un însetat de absolut. ( https://libermundi.livejournal.com/ )
“Faust” este poemul experienței omenești… Nici o altă opera literară a popoarelor moderne, poate cu excepția “Divinei comedii” a lui Dante, nu atinge aceeași varietate, aceeași forță de expansiune a genialității poetice în multiplicitatea manifestărilor ei” (Tudor Vianu).

”Goethe. Scriitorul prin excelenţă, care a fost aşa de mult om, încât nu mi-l pot închipui scriind.” Lucian Blaga

”Trebuie să menţionez ca pe unul din evenimentele culminante ale vieţii mele impresia profundă pe care mi-a lăsat-o prima lectură a lui Faust de Goethe, în traducerea franceză a lui Gerard de Nerval. Minunata carte care m-a fermecat de la primele rânduri. Nici n-am mai lăsat-o din mână. O citeam neîncetat, la masă, la teatru, pe stradă, pretutindeni.” Hector Berlioz în Memorii, XXVI

”Nimic să nu-ţi fie străin, de vreme ce e goethean… Există mulţi creatori care să-ţi dea seducţia aceasta? Poate Goethe singur; căci este singurul geniu ce nu e deosebit de omul obişnuit. Toţi ceilalţi îţi spun altceva, cum trebuie să fie lucrurile, în timp ce el îţi spune cum sunt ele, cum le vezi şi tu… Ţi-e astfel cel mai prietenos şi familiar dintre genii. E unul care nu sperie, un monstru blajin. Cum au putut face învăţaţii spre a-l confisca pentru ei, închizându-l în muzeul lor?” Constantin Noica

”Goethe a trăit din plin, cu o intensitate, cu o participare la evenimente, pe care nu o egalează, în epoca respectivă, decât Byron, către care s-a îndreptat totdeauna admiraţia lui.” Tudor Vianu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faust:

„ O mlaștină se-ntinde lângă munte, nesfârșit,
Și infectează tot ce-am cucerit.
Băltoaca să se scurgă, putredă, în mare.
Aceasta-ar fi izbânda cea mai mare.
Un spațiu voi deschide multor milioane
Să locuiasc-aci, nu sigur, dar în libertate:
Sunt verzi câmpiile, și om și turmă
Pe nou pământ, de tihnă se îndrumă
Spre așezările, pe cari pe dâmbul falnic
Viteaz norod le-a ridicat strădalnic.
Întrezăresc aici o țară paradis –
Înverșunat talazul bată în limanuri,
Unde spărtură face , ca să cutropească,
Aleargă obștea. Știrbitura s-a închis.
Acestui rost îi sunt în totul închinat,
Mijește încheierea-nalt-a-nțelepciunii:
Își merită viața, libertatea-acela numai
Ce zilnic și le cucerește ne-ncetat.
Și astfel își petrec aicea pe limanul
Primejdiei, copii și tineri,
Bărbați, moșnegi, cu vrednicie anul.
Aș vrea să văd asemenea devălmășie,
Să locuiesc cu liberul popor pe liberă câmpie.
Acelei clipe aș putea să-i spun, întâia oară:
Rămâi, că ești atâta de frumoasă !
Căci urma zilei mele pământene
Nici în eoni nu poate să dispară.
Și presimțind o fericire, ce înaltă se -nfiripă,
Eu gust acum suprema clipă. ”

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj
Calea Eroilor, numărul 23, Târgu Jiu, Gorj
Telefon: 0253/214.904
Email: bibliotell@yahoo.com
Suntem și pe Facebook
Locație – Google Maps

Evenimentele Bibliotecii

Vezi toate Evenimentele

Sari la conținut