Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

LA MULȚI ANI, AUREL ANTONIE!

de | oct. 20, 2020 | Gorjul cultural

AUREL ANTONIE

s-a născut la 20 octombrie 1947 în comuna Castranova, judeţul Dolj. Şcoala primară în Calafat şi Craiova, şcoala generală în Craiova, liceul Nicolae Bălcescu din Craiova. În 1971 a absolvit Academia de Studii Economice din București. În perioada studenției și după absolvire activează în cenaclurile “Bacovia” din București și “Columna” din Târgu Jiu.
Debutează editorial cu volumul de proză scurtă ”Mozaicul” (Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1983).
Colaborează la revistele: “Luceafărul”, “Viața Românească”, “Echinox”, “Tribuna”, “Libertatea” (Iugoslavia), la almanahurile revistelor “Flacăra” și “Ramuri”, și la alte publicații locale gorjene.
Este prezent în volumul ”Sud-vest”, o antologie a scriitorilor contemporani din Oltenia.
După debutul editorial, a publicat volumul de proză scurtă Scrisoare către animalele mici (Ed. Scrisul Românesc, 1986).
Este deținătorul următoarelor premii: premiul revistei “Luceafărul” (1977), premiul revistei “Ramuri” (1987), premiul “Tudor Arghezi” (1980). În 1998 a beneficiat de o bursa a Centrului Internațional al Scriitorilor și Traducătorilor din insula Rodos (Grecia). Ordinul „Meritul Cultural” în gradul de Cavaler, 2004. A lucrat ca redactor la Editura Constantin Brâncuși din Târgu Jiu. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Au formulat opinii critice despre cărțile autorului: Laurențiu Ulici – O supriză (“România literară”, 1983); Constantin Zărnescu – Aurel Antonie: “Mozaicul” (“Echinox”, 1983); Florea Miu (în volum Semne, 1983); Dumitru Radu Popa – Aurel Antonie: “Mozaicul” (“Tribuna României”, 1983); Gheorghe Crăciun – Proza. Aurel Antonie (“Astra”. 1984); N. Georgescu – Experimentul fantastic (“Luceafarul”, 1984); Florea Firan (în volum Profiluri si structuri literare, 1986); Valentin F. Mihăescu – Aurel Antonie. “Scrisoare către animalele mici” (“Luceăfarul”, 1986); Ion Cristoiu – Jubilațiile inteligenței (“Suplimentul literar-artistic al «Scînteii tineretului»”, 1986).

Referințe critice:
“Autorul acestei cărți – trăitor în Gorj, la Târgu Jiu – scrie bine, e inteligent și are imaginație, calități ce nu se întâlnesc împreună la tot pasul; cartea Iui [Mozaicul] e o culegere de schițe și povestiri de factură fantastică, mai exact spus un aliaj de fantastic pur, de științifico-fantastic și realism magic, nu o dată «călit» la temperatura parabolei.” (Laurențiu Ulici. “România literară”, 1983)

“În Mozaicul meditația asupra condiției umane, a destinului și a morții, problematizarea dilemelor și incertitudinilor omului de azi și dintotdeauna, căutarea unor răspunsuri simbolice la mereu actualele întrebări ontologice și gnoseologice ale vieții sunt remarcabile prin maturitate, intensitate și dramatism.” (Gheorghe Crăciun, “Astra”, 1984)

“Tehnicile parabolei cu sens grav și bătaie lungă sunt disimulate subtil într-un discurs limpid sau mai exact spus, acreditat ca atare, cu o suspectă inconștiență. În fapt însă, limpezimea vine din simplitatea stilistică, dar, totodată, este rezultatul complexității semantice.” (Valentin F. Mihăiescu, “Luceafărul”, 1986)

,,Romanul-parabolă „Scrisoare către animalele mici” transcrie fluxul secret al permanentei aspiraţii la libertate, la viaţa nefalsificată, la împlinire umană, impunând un prozator inteligent, format la şcoala subtilei proze din secolul nostru. (Constantin M. Popa, „Pe marginea cărţilor”, Luceafărul, 5.07.1986).

Roman alegorico-parabolic, „Castelul” lui Aurel Antonie are o cheie la vedere: „La începuturile începuturilor, când a apărut Legea… nu era nimic.”Primul verset din Cartea Cărţilor sună astfel: „La început a fost Legea şi nimic nu exista iar Legea sălăşluia în Trupul Legii. Nimic nu era şi tot Nimicul şi tot Infinitul sălăşluia în trupul Legii. Cu mâna tare ţinea Legea întregul Univers şi tot Nimicul sălăşluia în Trupul Legii.”
Autorul Aurel Antonie devine autoreferenţial, dându-ne în continuare alte piste hermeneutico-po(i)etice: Biblia, tablele lui Moise, codul lui Hamurabi, Biblioteca. Miticul şi magicul coexistă, forţa lor acţionând prin conducătorii popoarelor, iar metafizica lui Heidegger ori gândirea lui Brâncuşi oferindu-ne, nouă, cititorilor de rând, căi de penetrare a Absolutului.
Scriitura propriu-zisă e uscată, rece, obiectivă, anticalofilă, antimetaforică, descărnată de orice retorism fastidios. Dialogurile au verosimilitate, într-un registru antimimetic, totuşi, deşi de un „realism” pur descriptic şi insistent verbal şi substantival. (carturesti.ro/carte/castelul)

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj
Calea Eroilor, numărul 23, Târgu Jiu, Gorj
Telefon: 0253/214.904
Email: bibliotell@yahoo.com
Suntem și pe Facebook
Locație – Google Maps

Evenimentele Bibliotecii

Vezi toate Evenimentele

Sari la conținut