Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Proiecte si programe

de | aug. 6, 2014 | Fără categorie

PORTOFOLIU DE PROIECTE

 

POVEŞTILE ORAŞULUI

Scopul proiectuluicreşterea capacităţii persoanelor vârstnice de a accesa şi crea resurse digitale şi implicarea lor în conservarea memoriei comunităţii

Obiective

1.Formarea deprinderilor de utilizare a computerului la persoanele vârstnice

2.Realizarea blogului Târgu Jiu-poveştile oraşului cu implicarea persoanelor vârstnice

3.Dezvoltarea dialogului între comunitate şi instituţiile cu atribuţii în conservarea patrimoniului local

Grupul ţintă: persoane vârstnice din Târgu Jiu, bibliotecari, specialişti în protejarea patrimoniului cultural

Rezultate

 • 54 persoane vârstnice iniţiate în utilizarea computerului şi a tehnologiei informaţiei
 • 11 persoane iniţiate în crearea şi întreţinerea unui blog
 • Blogul proiectului http/targujiupovestileorasului.blogspot.com
 • Un Centrude Memorie Comunitară a Târgu Jiului funcţional
 • Un eveniment de prezentare a proiectului la care s-a difuzat un scurt metraj realizat de seniorii implicaţi în proiect, asistaţi de bibliotecari.

Proiectul s-a derulat în perioada martie-septembrie 2011, şi a fost finanţat de Fundaţie IREX în cadrul Concursului de Participare Comunitară.

 

CITESC, DECI NU MĂ PLICTISESC!

Scopul proiectuluiStimularea interesului pentru lectură al adolescenţilor în cadrul unor activităţi informale

Obiective:

 • Organizarea şi coordonarea clubului de lectură în cadrul Bibliotecii
 • Valorizarea experienţelor de lectură a 30 de adolescenţi, membri ai clubului
 • Diseminarea şi comunicarea activităţilor clubului în mediul on line

Grupul ţintă : persoane cu vârste cuprinse între 17-19 de ani

Rezultate:

 • Un Club de lectură – Adolescenteen organizat şi funcţional
 • 30 de adolescenţi membri ai clubului
 • Un blog al proiectului       http/lecturanuucideadolescentza.blogspot.ro  
 • Digitales relizate de participanţi cu preferinţele de lectură postate pe blog

 

Proiectul s-a derulat în perioada octombrie 2011-aprilie 2012.

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ – PROMOTOR PENTRU BIBLIOTECILE PUBLICE DIN JUDEŢ

 

Scopul proiectului – Consolidarea rolului de formator al Bibliotecii judeţene în raport cu bibliotecile publice din judeţ

Obiective:

 • sprijinirea a 20 de biblioteci publice din judeţ pentru implementarea unui serviciu nou pentru comunitate – Cursuri de iniţiere în utilizarea computerului pentru seniori
 • 2. crearea unui sistem de comunicare eficientă între biblioteca judeţeană şi bibliotecile locale

Grupul ţintă : bibliotecari publici locali, persoane vârstnice din comunităţile deservite

Rezultate:

 • atelier de lucru pentru cei 20 de bibliotecari în vederea implementării cursurilor destinate seniorilor
 • atelier de comunicare pentru bibliotecarii din bibliotecile publice din judeţ
 • creare grup de lucru pe Yahoo Groups
 • 15 biblioteci publice care au furnizat cursuri de iniţiere în TIC pentru seniorii din comunitate

Proiectul s-a derulat în perioada ianuarie-iunie 2012.

 

BACHUS – PRIETEN SAU DUŞMAN

Scopul proiectuluiConștientizarea cetățenilor din comunitățile rurale cu privire la efectele nocive ale alcoolului

Obiective:

 1. Identificarea unui model de campanie de conştientizare a 140-160 de cetăţeni cu vârste cuprinse între 17-40 de ani din 4 comunităţi rurale (Muşeteşti, Albeni, Roşia de Amaradia, Cruşeţ)
 2. Implementarea unei campanii de conștientizare a efectelor nocive ale alcoolului în 4 comune din Judeţul Gorj (Mușetești, Albeni, Roşia de Amaradia, Cruşeţ pe o perioadă de 1 lună de zile.
 3. Formarea a minim 8 multiplicatori ai modelului de campanie de conştientizare a efectelor nocive ale alcoolului în alte 4 comune din Judeţul Gorj pe o perioadă de 3 zile.

Grupul ţintă : persoane cu vârste cuprinse între 17-40 de ani, din comunele Albeni, Crşeţ, Muşeteşti şi Roşia de Amaradia, care se confruntă personal cu consumul de alcool, au un consumator în familiesau doresc să afle mai multe despre această problemă.

Rezultate:

 • O campanie de conştientizare a cetăţenilor din mediul rural
 • 4 sesiuni de informare desfăşurate în comunele Dănciuleşti, Roşia de Amaradia, Muşeteşti şi Albeni – 378 persoane informate şi conştientizate
 • 8 multiplicatori ai modelului de campanie de conştientizare formaţi – 7 bibliotecari din comunităţile rurale şi un consilier local
 • Materiale de promovare a campaniei – afişe, broşuri, pliante, flyere, căni personalizate
 • Un blog al proiectului – http/bachusprietensaudusman.blogspot.ro
 • 2 scurt metraje realizate de voluntarii Clubului de lectură Adolescenteen , în regia actorului Ion Alexandrescu

              

Proiectul s-a derulat în perioada septembrie –decembrie 2012 şi a fost finanţat de Fundaţia IREX în cadrul granturilor „Idei de 15.000+”

 

 

PROIECTE ÎN DERULARE

 

E-LECTURA PENTRU MINE?

Scopul proiectuluivalorizarea ideii de lectură în rândul copiilor

Obiective

 • Familiarizarea a 100 de copii cu lecturarea de pe 3 suporturi diferite în 1,5 luni
 • Comunicarea impresiilor de lectură de către 100 de copii, în 3 moduri diferite, în 1,5 luni
 • Diseminarea de bune practici către 10 bibliotecari din judeţşi 80 de bibliotecari din ţară

 

Grupul ţintă: 100 de copii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani, din Târgu-Jiu, Bărbăteşti, Turburea, Ţânţăreni, Ţicleni; 10 bibliotecari din bibliotecile publice din judeţ; 80 de bibliotecari din bibliotecile publice din ţară

 

Rezultate aşteptate

 • Parteneriate încheiate cu şcolile din comunităţile bibliotecilor partenere
 • Cel puţin 100 de copii înscrişi în programul de lectură oferit prin proiect
 • 100 de copii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani, care au lecturat o carte pe suport hârtie
 • 100 de copii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani, care au lecturat o carte on-line
 • 100 de copii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani, care au lecturat un e-book cu ajutorul e-reder-ului
 • 100 de3 copii care şi-au exprimat impresiile de lectură prin povestire, desen, poveşti digitale
 • 1 blog al copiilor pe care vor fi postate impresiile de lectură în formatele : povestire, desen, poveşti digitale
 • 1 ghid de bune practici pentru diseminarea experienţei dobândite în proiect
 • 1 atelier pentru bibliotecarii publici din judeţ
 • Diseminarea bunelor practici pentru 80 de bibliotecari publici din ţară
 • 80 DVD-uri cu ghidul de bune practici distribuite

Pentru implementarea proiectului Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” este partener cu Biblioteca Orăşenească “Nicolae Diaconu” Ţicleni şi Bibliotecile comunale Bărbăteşti, Turburea şi Ţânţăreni.

Proiectul se va derula în perioada februarie-iunie 2013 , şi este finanţat de Fundaţie IREX în cadrul granturilor “Idei de 15.000+”.

 

CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ

Centru de informare europeană care funcţionează în cadrul Bibliotecii Judeţene “Christian Tell” Gorj în perioada 2013-2017.

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Gorj.

Obiectivul general al proiectului este ca toţi cetăţenii gorjeni, pe perioada 2013-2017, să poată avea un acces facil la informaţie, să aibă posibilitatea de a-şi face cunoscute opiniile şi de a face schimb de opinii în toate domeniile activităţilor Uniunii Europene, în special al celor care au un impact asupra vieţii de zi cu zi a cetăţenilor.

Obiectivele specifice sunt:

 1. 1.Dezvoltarea serviciilor de informare despre Uniunea Europeană;
 2. 2.Conştientizarea publicului din Gorj asupra posibilităţii de a-şi face cunoscute opiniile şi de a face schimb de opinii în toate domeniile activităţilor Uniunii Europene, în special al celor care au un impact asupra vieţii de zi cu zi a cetăţenilor;
 3. 3.Promovarea unei cetăţenii participative în rândul cetăţenilor din judeţul Gorj

 

Activităţi:

 • Serviciul de răspuns la întrebări pe teme europene din partea cetăţenilor, prin telefon, e-mail sau personal, inclusiv prin redirecţionarea către alte surse de informare specializate;
 • Promovarea în rândul publicului a bazelor de date şi a site-urilor instituţiilor europene la care centrul are acces;
 • Organizarea de evenimente, dezbateri şi realizarea de produse de informare pentru publicul larg dar şi pentru grupuri ţintă specifice
 • Organizarea de evenimente şi realizarea de activităţi de lucru în reţea pentru multiplicatori şi parţi interesate din sectorul instituţional;
 • Organizarea de evenimente şi dezbateri cu implicare mass-media locală;
 • Realizarea de prezentări şi de produse de informare privind drepturile şi obligaţiile cetăţenilor ca şi cetăţeni europeni;
 • Sesiuni interactive prin care cetăţenii să îşi poată exercita rolul de cetăţean pro-activ în „Anul European al Cetăţenilor”;
 • Dezbateri pe tema modalităţilor de implementare, la nivel local, a strategiei de creştere economică „Europa 2020”;
 • Realizarea unui site propriu al centrului şi a unei pagini da facebook care să ofere cetățenilor posibilitatea de a se informa dar şi de a participa cu propriile lor opinii la temele puse în discuţie

 

Misiunea Centrului Europe Direct Gorj este dublă:

          Să informeze cetăţenii europeni la nivel local şi regional. În calitatea lor de prim punct de acces la Uniunea Europeană pentru cetăţeni, centrele constituie un element-cheie al conceptului de „ghişeu unic” furnizând informaţii despre EU, indicând cetăţenilor portalul „Europa ta” sau surse de informaţii specializate şi orientându-i către alte servicii şi alte reţele. Centrul oferă informaţii, consiliere, asistenţă şi răspunsuri la întrebări privind UE, în special cu privire la drepturile cetăţenilor UE, priorităţile UE (în special strategia de creştere economică „Europa 2020”), legislaţia sa, politicile sale, programele şi oportunităţile sale de finanţare.

          Să promoveze o cetăţenie participativă prin intermediul diferitelor instrumente de comunicare (site internet, mijloace de comunicare sociale, publicaţii etc.) şi prin interacţiunea cu părţile interesate, multiplicatori şi presă la nivel local şi regional. Centrul stimulează dezbaterea prin organizarea de conferinţe şi evenimente şi canalizează răspunsurile cetăţenilor către UE.

 

Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul dedicat www.cedgorj.ro sau pagina de Facebook Centrul Europe Direct Gorj.

 

CUM SĂ FII TURIST LA TINE ACASĂ?

 

Scopul proiectuluivalorificarea potenţialului turistic-cultural al judeţului Gorj

Obiective

 • Creşterea gradului de cunoaştere a potenţialului turistic al localităţilor Băleşti, Leleşti, Peştişani, Scoarţa şi Târgu Jiu
 • Dezvoltarea de materiale de prezentare a minim un traseu cultural-turistic pentru fiecre dintre cele 5 localităţi din proiect
 • Diseminarea de bune practici către 20 bibliotecari din judeţşi 80 de bibliotecari din ţară

 

Grupul ţintă: 20bibliotecari publici, 25 seniori, cel puţin 80 de persoane din comunităţile participante la proiect

 

Rezultate aşteptate

 • 5 echipe de voluntari seniori cu câte 5 membri constituite pentru realizarea portofoliilor turistice ale localităţilor din proiect
 • 5 portofolii de promovare turistică realizate
 • 5 trasee cultural-turistice selectate şi verificate
 • 1 ghid turistic elaborat. Tipărit şi distribuit în 250 de exemplare
 • 1 eveniment de lansare a ghidului turistic
 • 1 ghid de bune practici elaborat pentru diseminarea bunelor practici dobândite în proiect
 • 1 atelier de bune practici organizat şi desfăşurat cu participarea a 20 de bibliotecari publici din judeţ
 • Materiale de promovare realizate şi distribuite

 

Pentru implementarea proiectului Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” este partener cu Bibliotecile comunale Băleşti, Leleşti, Peştişani, Scoarţa.

Proiectul se va derula în perioada iunie-noiembrie 2013 , şi este finanţat de Fundaţie IREX în cadrul granturilor “Idei de 15.000+”.

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj
Calea Eroilor, numărul 23, Târgu Jiu, Gorj
Telefon: 0253/214.904
Email: bibliotell@yahoo.com
Suntem și pe Facebook
Locație – Google Maps

Evenimentele Bibliotecii

Vezi toate Evenimentele

Sari la conținut