Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

REPERE CULTURALE CONTEMPORANE – La mulți ani, Eugen Dorcescu! – 80

de | mart. 18, 2022 | Agenda culturală

foto: Adriana Weimer

„Poet de „înaltă linie”, ca să ne exprimăm după clasificarea lui Blaga, dar nu al unei goale transcendențe, ci al idealității încununate de o filosofie a mântuirii creștine, deci un demers spiritual-ideatic în perspectivă soteriologică, Eugen Dorcescu este unul dintre puținii noștri scriitori de azi care, dezavuând experimentalismele și ingineriile filologice postmoderniste de tot soiul, de oriunde ar veni ele, a rămas credincios Poeziei și marelui drum împărătesc al acesteia, pe care, iată, Templierul, în armură, pe Ducipalu-i mândru, se întoarce victorios, Om și Pegas înaintând prin colbul celest al unui sfârșit de veac și început de mileniu.” (Zenovie CÂRLUGEA, 5 iunie 2020, Târgu Jiu. Articol din Revista LOGOS & AGAPE)

Subscriem la aceste aprecieri ale unui gorjean către alt gorjean care a poposit, de pe malurile Jiului, trecând munții și ajungînd în Timișoara întru desăvîrșirea rostirii lirice, pe malurile altui râu – Timișul Mic (ulterior Bega) în Timișoara, acum la împlinirea celor 80 de primăveri Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj îi urează scriitorului Eugen Dorcescu – La mulți ani! Și așteptăm, alături de bucuria oferită de cărțile Domniei Sale, aflate, aici, în bibliotecă spre sufletul și spiritul cititorilor noștrii, să apară alte volume.

_____________________

„Poetul Eugen Dorcescu e un scriitor familiarizat cu Sfânta Scriptură şi, implicit, cu poezia ei. Dacă multor condeieri ai literaturii noastre Biblia le-a fost doar o sursă de inspiraţie sau le-a oferit teme lirice, autorului de faţă îi stă ca o pecete pe inimă – ca să-l citez pe Solomon – , ceea ce-i conferă, pe lângă prestigiul literar, şi o aură de nobleţe spirituală. Cu ani în urmă, aveam în mână Psalmii versificaţi de Eugen Dorcescu. O “Psaltire în versuri”, mi-am zis, e un non-sens, de vreme ce însuşi originalul ebraic, urmat de cel grecesc, este o carte de poeme în înţelesul adevărat al cuvântului, alcătuite după canoanele artei poetice a timpului. Încercări de acest fel se mai făcuseră la noi, unele mai modeste decât altele, deşi (sau poate tocmai pentru că) tradiţia îl avea în frunte pe Dosoftei. Am deschis cartea, am citit primele pagini şi de îndată mi-am dat seama că autorul – un mare meşteşugar al stihului învăţat să zboare cu aripile larg deschise – nu se mulţumeşte să versifice textele biblice, ci le re-creează la măsura limbii române contemporane şi la dimensiunile talentului autentic al unui scriitor modern. Eugen Dorcescu a continuat să publice câteva volume de acelaşi gen. Iată că, acum, ni le oferă pe toate la un loc, în cartea de faţă, pe care le-o recomand cititorilor cu bucurie şi încântare.”  (19 septembrie 2003 VALERIU ANANIA)

(Eugen Dorcescu, Biblice, Editura Marineasa, Timişoara, 2003, p. 194).

______________________

„De fapt, omul este singura făptură tragică din univers, tocmai fiindcă are conştiinţa acestui tragism. Şi, în fond, ar putea fi omul altfel decât tragic, atunci când nu e jalnic, de vreme ce şi propria-i viaţă şi propria-i moarte se hotărăsc în afara sa ? Iar el, uneori, îşi consumă durata în vanităţi, în idolatrii ?” (Eugen Dorcescu: „Câteva gânduri despre poezie şi Paradis“, Revista Luceafărul românesc)

„Simbolul este expresia lingvistica a unei realitati antropocosmice” (E.D.)

 

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj
Calea Eroilor, numărul 23, Târgu Jiu, Gorj
Telefon: 0253/214.904
Email: bibliotell@yahoo.com
Suntem și pe Facebook
Locație – Google Maps

Evenimentele Bibliotecii

Vezi toate Evenimentele

Sari la conținut