Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

  

  Telești este o comnuă în în județul Gorj, Oltenia, Româniaformată din satele Buduhala, Șomănești și Telești(reședința).

Este situată în partea de vest a municipiului Târgu Jiu, la 15 km de acesta, pe drumul național DN 67 Târgu Jiu – Drobeta Turnu Severin. Comuna face parte din depresiunea Târgu Jiu, situată în Subcarpații Getici, la limita dintre dealurile Sporești și Șomănești. Este amplasată la o altitudine medie de 150-250 m față de nivelul mării.

Vegetația este formată din:

          Păduri (stejar, frasin, carpen, gorun, salcâm)

          Zăvoaie (salcia, plopul, aninul)

          Pășuni

Fauna: vulpea, iepurele, viezurele, porcul mistreț, căprioara, broasca țestoasă, vipera, fazani etc.

ISTORIC

  Cercetările arheologice au început încă din anul 1894 când a fost desfăcută o movilă (tumul), descoperindu-se o urnă, lănci, sulițe și zăbale de cal.

Cercetările sunt continuate în anul 1934 de D. Berciu în dealul numit Coasta Frumoasă, când au fost cercetați 8 tumuli.

Necropola tumulară de la Telești a aparținut comunităților getice din zona Gorjului și se încadrează cronologic la sfârșitul secolului V și în secolul IV î.Hr. Movilele cercetate în necropola (mormintele) de la Telești-Drăgoiești, după structură se împart în două variante. Varianta I cuprinde tumulii a căror manta este de pământ. Mantaua de pământ depus avea culoarea galben-cenușie sau brun-gălbuie. Variantei I îi aparținea majoritatea tumulilor cercetați la Telești-Drăgoiești.

Varianta II avea un număr mai mic de tumuli a căror manta este din bolovani de râu, dispuși astfel: la margine se găsea un rând de bolovani, iar spre centru unde se afla mormântul, bolovanii erau dispuși pe trei sau chiar patru rânduri. La rândul ei, această manta era acoperită de pământ.

Într-unul din acești tumuli au fost descoperite două străchini cu urme de ardere secundară, o brățară de bronz cu nodozități și un pandantiv miniatural de bronz în formă de clopoțel. Acest mormânt a aparținut unei femei. De asemenea s-au descoperit unelte, vase ceramice, arme de luptă și fragmente de oase.

Localitatea Telești este atestată pentru prima oară într-un hrisov domnesc din 13 iulie 1542 dat de Radu Vodă Iliaș de la Târgoviște.

BISERICI

BISERICA TELEȘTI – BIRNICI  cu hramul „Sf. Nicolae și Dionisie Areopagitul”, se află situată în partea stângă a râului Bistrița, la 300 m spre Est, pe vechea vatră de sat. 

Ctitoria construită în anul 1747, are fațadele zugrăvite în întregime cu motive decorative. Conform pisaniei, pictura a fost realizată între 1749-1750, de către zugravii Ioan, Iancu, Iane și Matei. Pictura exterioară veche (datată de A. Paleolog 1749-1750) este exclusiv decorativă (fără personaje și scene) și foarte ștearsă. Mai poate fi distinsă la exteriorul pridvorului și pe brâiele laterale. În interiorul bisericii se observă „Lupul Dacic” simbol totemic colectiv. Datorită picturii în stil bizantin precum și a vechimii sale, biserica este declarată monument istoric.

Principalii ctitori ai bisericii au fost Arhimandritul Dionisie Bălăcescu Egumenul Horezului, Constantin Bălăcescu, Matei și Fota Bălăcescu.

Deasupra intrării se pot citi în piatră numele ctitorilor: „… s-a zidit și înălțat această biserică din temelie de dumnealor boierii Bălăcești în zilele prealuminatului domn Ion Constantin Nicolae voievod și s-a isprăvit în leat1747, august 1”.

În interiorul bisericii se află o criptă, pe a cărei inscripție este scris că aici au fost aduse și înmormântate osemintele căpitanului Fota Bălăcescu la 23 aprilie 1720, mai întâi în vechea biserică, fiind apoi mutate în această criptă. Tot aici se află și osemintele fiului său, Ion Bălăcescu și ale soției sale.

BISERICA TELEȘTI-MOȘNENI cu hramul „Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril” este așezată în partea de Nord a comunei la 6 km de centrul comunei, în partea de Est a satului Telești (Moșneni). A fost sfințită la 13 octombrie 1919. Pictura a fost făcută de pictorul Matei Băzăvan. Are forma de cruce cu pridvor.

BISERICA DIN BUDUHALA cu hramul Adormirea Maicii Domnului, a fost construită între anii 1920-1925. Biserica veche a fost construită în câmp la sud-vest de sat, dar din cauza revărsării râului Bistrița, acolo a rămas doar Sfânta Masă împrejmuită de un zid. Biserica actuală se află în Buduhala, în capătul de nord al satului.

BISERICA ȘOMĂNEȘTI cu hramul „Sfânta Cuvioasă Paraschiva” este situată în satul Șomănești. Construcția bisericii a început în anul 1912 dar datorită intrării țării în război, a fost terminată în 1919.

Are formă de cruce, cu o singură turlă, iar pictura a fost realizată de pictorul Nicolae Colonițiu.

În curtea bisericii se află și Monumentul Eroilor Neamului, închinat eroilor satului Telești.

MUZEUL ŞCOLII GIMNAZIALE TELEȘTI

  Este situat în incinta bibliotecii Școlii Gimnaziale Telești și a fost înființat de Boghiu Ana, profesor de limba română                                               

MUZEUL PARTICULAR –  FAMILIA NEAMȚU ION

Muzeul a fost realizat din pasiunea familiei Neamțu pentru colecționarea, păstrarea, și valorificarea obiectelor care vorbesc despre trecutul și prezentul localității . Obiectele care au fost expuse în punctul muzeistic  reprezintă o „ gospodărie țărănească veche”. Punctul muzeistic expune un mare număr de obiecte care redau diferite ocupații în special pentru femei. Este structurat pe patru domenii: bucătăria, camera de la drum , lada de zestre și obiecte ce atestă ocupația femeilor.

Familia Profesorului Neamțu Ion a încercat prin realizarea acestui muzeu să nu lase să moară trecutul cu valorile lui, în detrimentul modernismului în  devenire, în gospodăria țăranului. Scopul final este să nu lăsăm satul să se transforme din satul tradițional cu străvechile lui valori într-un sat dominator care ar pune în pericol identitatea noastră.

ATELIER

  În cadrul proiectulinternațional „Tradiția în folosul comunității locale și al școlii”, care a debutat în anul 2011, au fost înregistrate o serie de rezultate benefice pentru comunitate, printre care funcționarea primului atelier școală din învățământul românesc după Revoluția din anul 1989, în care s-a promovat meșteșugul tradițional, formarea profesională a elevilor din Buduhala în domeniul educației tehnologice, dar și obținerea unor obiecte de artizanat. Totodată, unul dintre scopurile acestui proiect internațional a fost dezvoltarea inteligenței copiilor care învață în unitatea de învățământ din Buduhala, dar și integrarea populației minoritare rome în cadrul școlii cu ajutorul activităților din atelier.


Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj
Calea Eroilor, numărul 23, Târgu Jiu, Gorj
Telefon: 0253/214.904
Email: bibliotell@yahoo.com
Suntem și pe Facebook
Locație – Google Maps

Evenimentele Bibliotecii

Vezi toate Evenimentele

Sari la conținut